Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö
8. Kumppanuus
Opettajille

Aasia - kohti vuotta 2015

Aasian maista erityisesti jättiläiset Kiina ja Intia esiintyvät yhä useammin sanomalehtien otsikoissa: talous kasvaa, liike-elämä opiskelee aasialaista bisneskulttuuria, kahvipöydissä pelätään työpaikkojen pakenevan itään.

Kehitys on kuitenkin ollut alueellisesti epätasaista ja tietyt väestöryhmät ovat jääneet siitä osattomiksi. Muutoksella on ollut paitsi toivottuja myös ei-toivottuja seurauksia - esimerkiksi Kiinassa keskimääräinen tulotaso on kohonnut huimasti, mutta samalla ympäristöongelmat ovat kasvaneet.

Lukioille suunnattu verkkomateriaali "Aasia - kohti vuotta 2015" tarkastelee kuuden Aasian maan esimerkkien valossa, kuinka sellaiset seikat kuten koulutus, naisten asema tai kansainvälinen kauppa vaikuttavat kehitykseen ja miksi tapahtumat maapallon toisella laidalla koskettavat myös suomalaisia. YK:n vuosituhattavoitteet toimivat konkreettisena kehikkona pohdittaessa, mistä kehityksen mittaamisessa on kyse.

Aineiston on tuottanut YK:n kehitysohjelman UNDP:n Pohjoismaiden toimisto yhteistyössä Opetushallituksen ja ulkoministeriön kanssa, ja se hyödyntää myös Suomen YK-liiton vuosituhattavoitteita käsitteleviä verkkomateriaaleja. Tarkempia ohjeita materiaalin käytöstä löydät Opettajille-linkin alta.

 

YK:n vuosituhattavoitteet
Mitä on kehitys
TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto