Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö
8. Kumppanuus
Opettajille

Tavoite 5. Odottavien äitien terveyden parantaminen

  • Raskaudesta ja synnytyksestä johtuvien kuolemien vähentäminen kolmella neljäsosalla vuoteen 2015 mennessä

Vaikka monet Aasian maat ovat edenneet lupaavasti joissakin vuosituhattavoitteissa, äitien terveyden osalta näyttää vahvasti siltä, ettei tavoitetta saavuteta. Vuosittain Aasiassa kuolee noin neljännesmiljoona naista tapahtumaan, jonka pitäisi olla luonnollinen osa elämänkaarta.

Raskaudesta ja synnytyksestä johtuvat kuolemat ovat vuosituhattavoitteiden vaikeimmin mitattava kohta, josta dataa on huonosti saatavilla. Eri maiden käytännöt kuolinsyiden rekisteröinnissä vaihtelevat, eivätkä raskauteen liittyvät kuolemat useinkaan näy tilastoissa. Unicefin arvion mukaan edistystä ei kuitenkaan juuri tapahtunut 1990-luvun kuluessa, ja joissakin maissa on jopa kuljettu taaksepäin.

Synkin tilanne on Afganistanissa, jossa raskauteen ja synnytyksiin kuolee 1 900 äitiä 100 000 kohden. Luku on maailman korkeimpia. Tilanne on heikko myös mm. Nepalissa, Intiassa ja Pakistanissa.

 

TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto