Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö
8. Kumppanuus
Opettajille

Tavoite 7. Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen

  • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, kestävän kehityksen sisällyttäminen kunkin maan kansalliseen politiikkaan
  • Puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä
  • Sadan miljoonan slummissa asuvan elinolosuhteiden parantaminen merkittävästi vuoteen 2020 mennessä

Aasian talousjättien kehityksessä ympäristö on selkeästi ollut häviäjä. Siitä ovat näkyvänä todisteena muun muassa saastepilvet, jotka suurkaupungeissa säännöllisesti peittävät taivaan näkyvistä suurkaupungeissa. Nopea teollistuminen, kaupungistuminen ja väestönkasvu ovat lisänneet painetta hupenevia luonnonvaroja kohtaan eikä ympäristölainsäädäntö ole pysynyt kehityksen perässä.

Esimerkiksi Kiinassa joet, järvet ja pohjavedet ovat monin paikoin vakavasti saastuneet, koska valtaosa jätevesistä lasketaan vesistöihin puhdistamatta; metsien ja kasvillisuuspeitteen häviäminen aiheuttaa tulvia, pohjaveden laskua ja kalakantojen häviämistä, ja maan globaalistikin arvokas biodiversiteetti on vakavasti uhattuna. Kiinan energiankulutus on kohonnut maailman toiseksi korkeimmaksi Yhdysvaltojen jälkeen ja sen kasvihuonekaasujen päästöt ilmakehään ovat niin ikään toiseksi suurimmat.

Metsien häviämistä on koetettu jarruttaa mm. metsittämisohjelmilla, joita Kiina on osittain tuloksellisesti toteuttanutkin. Indonesiassa, Malesiassa, Myanmarissa, Nepalissa ja Sri Lankassa metsäkato jatkuu kuitenkin nopeana.

Hieman parempi on ennuste juomaveden saatavuuden ja sanitaation osalta. Kaupungeissa vettä on jo 93 prosentin ulottuvilla, maaseudulla osuus on vain 75 prosenttia väestöstä. Eniten ongelmia on Afganistanin, Mongolian, Kambodzhan ja Laosin maaseutualueilla. Sanitaatiotilanne on yhä kestämätön Aasian suurkaupunkien miljoonille slummeissa asuville.

 

TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto