Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö
8. Kumppanuus
Opettajille
Tietovisa

YK:n Vuosituhattavoitteet

Vuonna 2000 maailman johtajat sopivat, kuinka maailmasta tehtäisiin parempi paikka. Asetettiin kahdeksan tavoitetta, jotka päätettiin saavuttaa vuoteen 2015 mennessä. Vuosituhattavoitteet ovat YK:n jäsenmaiden, YK-järjestöjen ja kansainvälisten rahoituslaitosten sopimus kansainvälisen yhteistyön pelisäännöistä. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta eivät mahdottomia:

1. Äärimmäisen köyhyyden ja nälän puolittaminen

  • Alle dollarilla päivässä elävien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä

  • Nälkää näkevien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä

2. Peruskoulutuksen takaaminen kaikille

3. Tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen

  • Sukupuolten välisen eriarvoisuuden poistaminen perusasteen ja keskiasteen koulutuksessa vuoteen 2005 mennessä sekä kaikilla koulutuksen tasoilla vuoteen 2015 mennessä

4. Lapsikuolleisuuden vähentäminen

  • Alle viisivuotiaiden kuolleisuuden vähentäminen kahdella kolmasosalla vuoteen 2015 mennessä


5. Odottavien äitien terveyden parantaminen

  • Raskaudesta ja synnytyksestä johtuvien kuolemien vähentäminen kolmella neljäsosalla vuoteen 2015 mennessä


6. Hiv/aidsin, malarian, tuberkuloosin ja muiden tautien vastainen taistelu


7. Ympäristön kestävän kehityksen turvaaminen

  • Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, kestävän kehityksen sisällyttäminen kansalliseen politiikkaan

  • Puhtaan juomaveden puutteesta kärsivien osuuden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä

  • Sadan miljoonan slummissa asuvan elinolosuhteiden parantaminen merkittävästi vuoteen 2020 mennessä


8. Globaali kumppanuus

  • Kehitysavun lisääminen, kauppa- ja rahoitusjärjestelmien muuttaminen oikeudenmukaisemmiksi ja kehitysmaiden velkaongelman ratkaisu.

 

YK:n vuosituhattavoitteet
Mitä on kehitys
TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto