Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö

Opettajille

Nepal: Yhä useampi aloittaa koulun, keskeyttäminen yleistä

Perusopetuksen saatavuudessa on 15 viime vuoden aikana tapahtunut huomattavaa kehitystä. Parannus ei kuitenkaan kosketa tasapuolisesti maan kaikkia alueita eikä etnisiä ja kielellisiä ryhmiä.

Kun 1990-luvun alussa koulunkäynnin aloitti 60 prosenttia nepalilaislapsista, nykyisin osuus on 84 prosenttia, eli jo useampi kuin kahdeksan kymmenestä pääsee aloittamaan koulunsa. Nykyvauhti ei kuitenkaan riitä peruskoulutusta koskevan vuosituhattavoitteen saavuttamiseen: vuonna 2015 kaiken koulutuksen ulkopuolelle jää vielä noin 6 prosenttia ikäluokasta, mikäli tahti ei nopeudu.

Maolaiskapinallisten ja hallituksen välinen konflikti on vaikeuttanut koulunkäyntiä viime vuosien kuluessa ja uhkaa jo saavutettua hyvää kehitystä. Perheet joutuvat pakenemaan asuinsijoiltaan turvallisemmille alueilla, joilla luokkakoot vastaavasti kasvavat ylisuuriksi. Lisäksi koulunkäynti voi olla traumaattista, sillä sekä kapinalliset että turvallisuusjoukot iskevät usein kouluihin.

Koulutus kirjoineen on kunnallisissa peruskouluissa periaatteessa ilmaista viidenteen luokkaan asti. Silti kaikilla vanhemmilla ei ole varaa lähettää lapsiaan kouluun, koska lasten työpanosta tarvitaan perheen toimeentulon takaamiseksi ja koska vanhempien täytyy kuitenkin ostaa vihot ja maksaa koemaksut.

Syrjittyjen ryhmien ja äärimmäisen köyhien perheiden lapset kaipaavatkin lisää tukea, kuten kouluruokailua sekä työtä tekevien lapsien päivärytmiin sovitettua opetusta. Tätä epävirallista koulutusta annetaan esimerkiksi aamuvarhaisella ennen kotiaskareiden aloittamista tai työpaikoilla töiden jälkeen.

Valtaosalla opettajista ei koulutusta

Vain noin 76 prosenttia koulun aloittaneista jatkaa viidennelle luokalle asti. Ongelmallisin on alkuvaihe: ekaluokkalaisista vain puolet pääsee suoraan toiselle luokalle. Viisitoista prosenttia ekaluokkalaisista lopettaa koulun kesken.

Oppilaat jäävät ensimmäiselle luokalle, koska he aloittavat koulun ilman esiopetusta. Erityisesti ne lapset, jotka eivät puhu äidinkielenään nepalia tai joiden vanhemmat ovat lukutaidottomia, kaipaavat esiopetusta. Luokissa on myös paljon alle kouluikäisiä lapsia, jotka lähetetään kouluun perheen isompien lasten mukana.

Opettajien puute on aina ollut Nepalin koululaitoksen suurimpia ongelmia. Pahimmassa tapauksessa yksi opettaja joutuu huolehtimaan ala-asteen kaikista viidestä luokasta. Vain noin 15 prosenttia opettajista on koulutettuja. Maaseutukylissä opettajiksi voidaankin nimetä kymmenen luokkaa suorittaneita mutta muodollista pätevyyttä vailla olevia ihmisiä.

 

Nepalin äidit
Nepalin tyttöjen koulutie
TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto