Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö

Opettajille

Nepal: Naisten asema koulutuksessa kohentunut

Tyttöjen koulunkäyntimahdollisuudet ovat parantuneet 15 viime vuoden aikana, mutta ovat edelleen selvästi heikommat kuin pojilla. Haasteita riittää myös asenteiden muokkaamisessa, naisten ihmisoikeuksien parantamisessa sekä kotiväkivallan ja ihmiskaupan taltuttamisessa.

Syrjintä alkaa jo kotoa, sillä vanhemmat kasvattavat poikansa eri tavoin kuin tytöt. Tytöt menevät poikia harvemmin kouluun ja keskeyttävät opintonsa useammin. Sataa perusopetusta saavaa poikaa kohti on nykyisin 86 tyttöä. Tyttöjen lukumäärä suhteessa poikiin nousi 56:sta 86:een vuosien 1990 ja 2004 välisenä aikana, Toisen asteen koulutuksessa vastaava suhdeluku on 82. Sukupuolten välinen tasa-arvo on kuitenkin vielä mahdollista saavuttaa vuoteen 2015 mennessä.

Niin poikien kuin tyttöjenkin lukutaito on kohentunut 15-24-vuotiaiden ikäryhmässä, ja ero sukupuolten lukutaidossa on pienentynyt. Vuonna 1991 ikäryhmän tytöistä ja nuorista naisista osasi lukea vain noin neljännes, kymmenen vuotta myöhemmin jo kuusi kymmenestä. Ikäryhmän pojista ja nuorista miehistä osasi vuonna 1991 lukea 64 prosenttia ja vuonna 2001 kahdeksan kymmenestä.

Syrjintää lakien tasolla

Nepalissa on vielä paljon naisia syrjiviä lakeja. Nainen saa esimerkiksi kansallisuuden vain isänsä tai puolisonsa kautta. Jos isä on tuntematon, tytär jää ilman kansalaisuutta ja sen mukanaan tuomia poliittisia ja taloudellisia oikeuksia. Vain yli 35-vuotiaat naimattomat naiset ovat oikeutettuja perimään vanhempansa, mutta hekin joutuvat palauttaman perintönsä mennessään naimisiin.

Tuhansia tyttöjä myydään vuosittain prostituoiduiksi Intiaan, sillä Nepalin ja Intian raja on avoin. Aids-tartunnan saaneet tytöt lähetään takaisin Nepaliin, jossa kyläyhteisö yleensä kieltäytyy ottamasta heitä vastaan. Abortti on laiton, ja siihen kuolee paljon naisia. Mikäli lapsi kuolee abortissa, saa nainen elinkautisen vankeusrangaistuksen - lapsen isä selviää ilman rangaistusta.

Hallituksessa naisministereitä on harvassa. Lain mukaan viisi prosenttia puolueiden ehdokkaista pitäisi olla naisia, mutta tämä ei ole toteutunut käytännössä.

 

Nepalin äidit
Nepalin tyttöjen koulutie
TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto