Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö

Opettajille

Nepal: Metsiä uhkaa häviäminen

Nepalissa polttopuut, rakennustarpeet ja monet muut elämän perusedellytykset saadaan metsistä, ja niihin kohdistuva paine kasvaa koko ajan. Vuosien 1978-1994 välisenä aikana Nepalin metsäpinta-alasta katosi neljäsosa, kun metsiä raivattiin asutus-, viljely- ja laidunmaakäyttöön väestön kasvaessa etenkin eteläisellä Terai-alueella. Metsän peitossa on nykyään noin kolmasosa pinta-alasta.

Metsien häviämisen myötä tulvat, maaperän eroosio ja maanvyörymät ovat lisääntyneet etenkin kukkula-alueella Nepalin keskiosissa. Polttopuiden käyttö energianlähteenä on yksi suurimmista yksittäisistä metsien häviämiseen vaikuttavista syistä. Puun osuus Nepalin kokonaisenergiasta on tällä hetkellä 78 prosenttia, ja sitä yritetään vähentää kehittämällä vaihtoehtoisia energiamuotoja kuten biokaasua ja aurinkoenergiaa, sekä tehostamalla sen käyttöä esimerkiksi parempien keittoliesien avulla.

Puhdasta vettä yhä useammille

Juomaveden saatavuus ja sanitaatiotilanne on vuosikymmenen kuluessa kohentunut, mutta esimerkiksi veden laadussa on vielä paljon parannettavaa.

Vuosien 1991-2004 välisenä aikana niiden ihmisten osuus, joilla oli juomavettä ulottuvillaan kohtuullisen välimatkan päässä, kasvoi vajaasta puolesta 80 prosenttiin väestöstä. Puhtaan veden saatavuutta koskeva vuosituhattavoite näyttääkin toteutuvan maaseudulla, mutta kaupungeissa veden tarjonta ei ole pysynyt viiden prosentin vuosivauhdilla kasvavan kaupunkiväestön tahdissa.

Vesijohtovesi on usein epäpuhdasta ja sen saanti epävarmaa. Erään tutkimuksen mukaan pääkaupungissa Katmandussa kuudella kotitaloudella kymmenestä ei ole riittävästi pumpattua vettä, ja keskimäärin sitä on saatavilla vain neljänä päivänä viikossa.

Sosiaalinen eriarvoisuus näkyy myös perustarpeiden saatavuudessa. Esimerkiksi epäpuhtaana pidetyt dalitit eivät saa käyttää samaa vesipistettä ylempien kastien kanssa, vaikka matka seuraavalle kaivolle voi olla monta kilometriä pidempi.

Sanitaatiopalvelut kattavat noin 39 prosenttia väestöstä. Erityisesti maaseudulla kotitalouksilla ei kuitenkaan ole käytössään vessoja, eikä taajamissa ole juurikaan viemäreitä Katmandun laakson ulkopuolella.

 

Nepalin äidit
Nepalin tyttöjen koulutie
TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto