Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö

Opettajille

Sri Lanka

Sri Lanka on pieni saarivaltio Intian eteläpuolella. Vaikka se on kooltaan vain kolmannes Suomesta, asukkaita saarella on melkein nelinkertainen määrä. Maa on joutunut kärsimään pitkästä sisällissodasta, jonka lisäksi tsunami pyyhkäisi sen yli vuonna 2005 aiheuttaen lisää tuhoa.

Srilankalaisten tulot asukasta kohden ovat korkeammat kuin suurimmalla osalla sen naapurimaista siitäkin huolimatta, että maan pohjois- ja itäosissa kärsitään 20 vuotta jatkuneesta konfliktista. Tsunami vahingoitti isoja alueita kaikilla rannikoilla, mutta pohjois- ja itärannikolla vaikutukset olivat tuhoisimmat korkeiden köyhyys- ja työttömyyslukujen vuoksi. Samaan aikaan kun pohjoisessa ja idässä rakennetaan ja korjataan tuhoaallon jälkiä, yritetään samoilla seuduilla myös ratkaista konfliktia.

Sri Lankassa vastakkain ovat enemmistönä olevat singaleesit ja maan koillisosan itsehallintoa ajava tamilivähemmistö. Tuhannet ovat kuolleet tai haavoittuneet konfliktissa, johon lopulta saatiin aselepo vuonna 2002.

Vaikka konfliktilla on ollut vaikutuksensa maan talouteen, se on kasvanut tasaisesti noin 5,5 prosentin vuosivauhtia. Suurimman sektorin muodostavat palvelut. Niiden osuus koko taloudesta on vähän yli puolet.

Sri Lanka ymmärsi jo varhain ottaa huomioon sukupuolten tasa-arvon merkityksen hyvän kehityksen taustalla. Myös elinajanodote ja lukutaito ovat monien kehitysmaiden lukujen yläpuolella ja kirivät kiinni kehittyneitä maita. Samalla kuitenkin joka neljäs srilankalainen kärsii yhä köyhyydestä.

Saarivaltion suurimman haasteen vuosituhattavoitteiden kannalta muodostavat alueelliset erot. Suurin osa maan varakkuudesta ja taloudellisesta toiminnasta sijoittuu läntiseen provinssiin, kun taas köyhyys keskittyy maaseudulle. Väestön terveydentila, koulutus, hygieniaolot ja puhtaan veden saanti vaihtelelevat paljon eri alueiden välillä. Sri Lankan kehitys ratkaistaankin pitkälti paikallisella tasolla.

 

Sri Lankan tsunamituhot
TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto