Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö
8. Kumppanuus
Opettajille
Tietovisa

Tehtäväosio

Tehtäväosion teemoina ovat kehitys ja kehitysapu, kauppa, turvallisuus, eriarvoisuus sekä edistys YK:n vuosituhattavoitteissa. Lisäksi pohditaan, millainen maailma on tänään ja tulevaisuudessa, ja millaisin keinoin tapahtumien kulkuun voisi vaikuttaa.

Tavoitteena on tarkastella maakohtaisia aineistoja eri teemoista käsin: esim. pohtia, kuinka erilaisissa tilanteissa maat ovat suhteessa kansainväliseen kauppaan, millaisia konflikteihin ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia aineistoista nousee esiin ja mikä niiden vaikutus on kehitykseen, tai kuinka eriarvoisuus vaikuttaa edistymiseen YK:n vuosituhattavoitteissa.

Jokaista tehtävää voi soveltaa jokaiseen maahan – oppilaat voidaan esimerkiksi jakaa ryhmiin, joista kukin perehtyy tehtäviin yhden maan näkökulmasta. Aiheesta valmistellaan esitys muulle luokalle. Lopuksi saatuja tuloksia vertaillaan ja niistä keskustellaan; millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä maiden väliltä löytyi? Millaisilla tekijöillä näyttää olevan suurin vaikutus kehitykseen?

Teemoista voi valita käsittelyyn vain yhden, ja perehtyä siihen useiden eri maiden tilanteen kautta. Vaihtoehtoisesti voi valita maakohtaisen lähestymistavan: yhdesta maasta hankitaan aineistona olevien tekstien sekä lisätietoa tarjoavien linkkien kautta mahdollisimman kattava kuva, ja pohditaan eri teemoja sen valossa.

Kysymyksiin ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Niiden tarkoituksena on herättää keskustelua ja havahduttaa huomaamaan, millaisia yhteyksiä eri kehityksen osa-alueilla on toisiinsa ja kuinka esimerkiksi Suomessa ja Kiinassa tehtävät ratkaisut vaikuttavat toisiinsa.

Aineisto soveltuu käytettäväksi muun muassa lukion maantiedon (kurssit 2 ja 3, yhteinen maailma, riskien ja mahdollisuuksien maailma) sekä historian (kurssi 6, kulttuurit kohtaavat) tuntien yhteydessä. Se soveltuu hyvin myös Suomen YK-liiton koordinoiman Maailmankansalaisen kypsyyskokeen aineistoksi. Esimerkkitehtäviä eri teemoista ja eri vuosituhattavoitteista löydät linkkien kautta (ks. sivun oikea laita).

 

TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto