Pääsivu Indonesia Intia Kiina Nepal Sri Lanka Vietnam Suomi

1. Köyhyys
2. Peruskoulutus
3. Tasa-arvo
4. Lapsikuolleisuus
5. Äitien terveys
6. Taudit
7. Ympäristö
8. Kumppanuus
Opettajille

Tekijät 

Aasia – kohti vuotta 2015 –sivuston ovat tuottaneet:

Sivusto hyödyntää myös
Suomen YK-liiton materiaaleja.

Tekstit perustuvat UNDP:n alueellisiin ja kansallisiin inhimillisen kehityksen raportteihin,
sekä vuosituhattavoittesta laadittuihin raportteihin.

Palautetta sivustosta voi lähettää UNDP:n Pohjoismaiden toimistoon, osoitteeseen eija.palosuo (at) undp.dk.


Sivuston sisältö ei välttämättä vastaa UNDP:n, sen johtokunnan tai jäsenmaiden virallista kantaa.

 

TekijätOy Murmur AbUNDPOpetushallitusAasiaan-sivusto