Englanti - Kurssi 1: Minä ja muut

Kurssi 1: Minä ja muut

Kurssin 1 tavoitteena on ensisijaisesti kuullun- ja puheenymmärtämistaitojen vankentaminen siten, että opiskelija suoriutuisi arkielämän keskustelu- ja tiedonhankintatilanteista.

Ääntämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Ääntämisharjoittelussa korostetaan äänteiden, sana- ja lausepainon sekä luontevan puherytmin oppimista. Kuullun ymmärtämistä harjoitellaan keskittymällä yksityiskohtien poimimiseen helpohkoissa asiayhteyksissä ja ydinkohtien löytämiseen vaativimmissa.

Tekstin ymmärtämistä harjoitellaan lähinnä avokysymysten avulla. Teksteihin liittyy myös sanastotehtäviä. Tekstien sanaston voi tarkistaa välittömästi niihin liittyvistä sanastoista.

Alla on luettelo 1. kurssin tehtävistä.

Käytetyt symbolit: L = listening= kuuntelu, LC=listening comprehension=puheen ymmärtäminen W= writing =kirjoittaminen


Kielitaidon osa-alue Otsikko Tehtävätyyppi Taitotaso
L 1. How Do You Pronounce it? Ääntäminen Ääntämisharjoituksia; äänteiden erottaminen, tunnistaminen ja toistaminen  
L 2. Does the Stress Cause You Stress?
2.1. Lausepaino, sanapaino, intonaatio
2.2. Jessica Lehtonen ja poliisi
Kuuntelu ja toistaminen  
L+W 3. Can You Spell It?
3.1. Lontoolainen puhelinvälittäjä
3.2. Paikan nimien kirjoittaminen sanelusta
3.3. Foneettinen tarkekirjoitus

Englanninkielisten nimien tavaaminen ja kirjoittaminen
Sanojen kirjoittaminen foneettisesti

A2.1

A2.1
LC 4. Small Talk and Minor Messages
4.1. Mr Graham & Mrs Thornton – satunnainen tapaaminen
4.2. Sheila ja Barbara – sovittu tapaaminen
4.3. Mrs Thurman ja puhelunvälittäjä – puhelinviestin vastaanottaminen


Sanontojen poimiminen kuuntelusta

Sanontojen poimiminen, AVO, suomeksi

Viestin vastaanottaminen


A1.3A1.3

A1.3
LC 5. Getting the Message and Receiving Information
5.1. Jessica Lehtonen & James Wheat - keskustelu lentokoneessa
5.2. Lost Luggage
5.3. Baggage Tracing Form
5.4. Thomas Richardson ja Greg Douglas – haastattelu
5.5. Whatever the WeatherAVO, suomeksiTietojen poimiminen Lomakkeen täyttäminen

Tiivistäminen


Sääilmausten poimiminen
A2.1


A1.3
RC 6. Tekstin ymmärtäminen
6.1. Menu

6.2. Teenage Troubles
6.3. How to Lose Weight


Ruokien nimien tunnistaminen
AVO, suomeksi
Sanastotehtävä
AVO, suomeksi
Sanastotehtävä


A2.1

A2.2
B1.2
Seuraava sivu
 ENGLANTI
Kurssin etusivu
How Do You Pronounce It?
Does the Stress Cause You Stress?
Can You Spell It?
Small Talk and Minor Messages
Getting the Message and Receiving Information?
Tekstin ymmärtäminen
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet