Opiskelumenetelmiä

Sovella

"Miten sinä opit lukiossa asioita?"

"No, lukeminen on tärkeää. Ja se, että kuuntelee tunnilla."

Näin moni aloittava etälukiolainen vastaa, eikä vastaakaan huonosti. Mutta pelkkä lukeminen ja kuunteleminen ovat vasta kaksi tapaa opiskella. Etälukiossa lähitunteja on hyvin vähän. Lukio-opiskelu on paitsi tietojen omaksumista, myös lisääntyvää taitoa soveltaa opittua tietoa. Soveltamista voit oppia monella tavalla. Koeta keksiä omaan elämäntilanteeseesi sopivia sovelluskeinoja. Voit esimerkiksi soveltaa motivaatioon ja oppimiseen liittyviä kirjatietoja omaan etälukio-opiskeluusi. Jos sinulla on pieniä lapsia, voit miettiä kehityspsykologian tietoja omien kasvattajakokemustesi kautta.

Aktivoi itseäsi ja opiskelukavereitasi

Osa oppijoista ei pysty keskittymään kunnolla lukemiseen tai kuuntelemiseen. Vireystila laskee nopeasti, sillä lukeminen ja kuunteleminen ovat vastaanottavia ja melko passiivisia tapoja opiskella. Vertaa omaa vireystilaasi tilanteissa, joissa vain kuuntelet tai joissa itse osallistut aktiivisesti keskusteluun. Lukeminen aktivoituu, jos teet ennakkokysymyksiä tekstille ja etsit lukemisen avulla niihin vastauksia tai jos teet muistiinpanoja lukemisen aikana.

Psykologiassa eräs tärkeä ymmärrystä laajentava menetelmä on keskustelu. Keskustelujen avulla opit yhdistämään eri näkökulmia ja tarkastelemaan samaa asiaa monesta suunnasta. Keskusteluja kannattaisi käydä sen vuoksi erilaisissa mahdollisissa ympäristöissä. Eräs etälukiolainen vei kurssiteemoja työpaikkansa kahvipöytään. Toinen opiskelija sai puolisonsa innostumaan etäkurssilla käsitellyistä aiheista. Etäryhmän jäsenet voivat perustaa läksykerhoja, lukupiirejä tai opiskelupareja. Keskusteluille luontainen paikka on myös verkkoympäristö, mikäli sellainen on kurssilla käytössä. Kun keskustelet teoriatietoihin perehtymättömien ihmisten kanssa, koeta peilata aiheita laajemmasta näkökulmasta. Mieti, miksi yksittäiset arjen havainnot eivät riitä luotettavan psykologisen tiedon perustaksi.

Harjoittele monipuolisesti

Opettajan antamien tehtävien lisäksi voit tehdä omatoimisesti lisäharjoituksia. Harjoitukset voivat olla pieniä, mutta silti tehokkaita. Luovuus voi edistää myös esimerkiksi lukihäiriöstä kärsivän opiskelijan opiskelun tehoa.

Pelkällä lukemisella asioiden väliset yhteydet, teorian ja kokemusmaailman kytkökset tai opiskeltavan asian moniulotteisuus eivät hahmotu. Mitä useampi aisti opiskelussa aktivoituu ja mitä toiminnallisempaa ja omakohtaisempaa opiskelu on, sitä paremmin opit ja sitä kiinnostavampaa opiskelu on.

Tässä esiteltyjen harjoitusten tavoitteena on auttaa sinua etäopiskelussa kohti aktiivista opiskelua. Moni opiskelija on löytänyt harjoitusten avulla sellaista oivaltamisen omakohtaisuutta, iloa ja tehoa opiskeluunsa, jota pelkkä lukeminen ei koskaan anna. Etälukion psykologian opiskelun tukiaineisto sisältää runsaasti pohdintatehtäviä ja ideoita harjoituksiksi. Löydät tehtäviä oppikirjastasi. Myös opettajasi saattaa antaa tehtäviä. Asennoidu niihin myönteisellä mielellä. Tehtävät johdattavat sinua oppimisen polulla eteenpäin. Sinä voit itse keksiä lisää omaan tilanteeseesi sopivia harjoituksia. Jos kurssiryhmästä löytyy opiskelukaveri, keskustelkaa aiheista yhdessä ja tehkää yhteisiä harjoituksia. Voit myös kirjoittaa oppimispäiväkirjaa, ja aivan verraton tapa opiskella on kirjoittaa oppimispäiväkirjaa opiskelukaverin kanssa.

Jos tähtäät ylioppilaskirjoituksissa psykologian reaalikokeeseen, sinun kannattaa opiskella alusta lähtien aktiivisilla menetelmillä. Kukaan ei opi puolestasi. Oppiminen on työtä, mutta työnä se on usein uteliaisuutta ruokkivaa ja oivallusten kautta palkitsevaa.

Vaikka harjoittelu vie aikaa, se voi myös säästää aikaa. Kun muutat opiskelutyylisi aktiiviseksi, sinun ei välttämättä tarvitse päntätä kirjaa moneen kertaan vaan yksikin lukukerta riittää. Kertaamalla palautat opiskellut asiat nopeasti mieleesi.

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet