1 Opiskelu ja vapaa-aika

Johdantokurssi sekä 1. ja 2. kurssi muodostavat kokonaisuuden. Näillä kursseilla keskitytään perusasteella opitun kieliopin kertaamiseen sekä harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita.

Näiden kurssien tilanteet kattavat arkielämässä tarvittavia viestintätaitoja. Viestintätilanteissa on mukana äänitteitä ja suullisia harjoituksia. Myös tekstien lukemiseen totuttautuminen on mukana tällä kurssilla. Teksteinä on käytetty sanomalehtiartikkeleita. Sanomalehtien lukeminen on hyvä keino laajentaa vähitellen sanavarastoa monipuoliseksi lukemalla eri aihealueita käsitteleviä artikkeleita. Tämän kurssin yhteydessä olevat artikkelit on äänitetty. Niidenkin avulla voit harjoitella kuullunymmärtämistä.

Kertaa huolellisesti kieliopin perusasioita. Niiden hallitseminen on kullanarvoista, kun kolmannella kurssilla lähdetään opettelemaan kielioppia siinä laajuudessa kuin se pitää hallita ylioppilaskokeessa. Kieliopin opiskeleminen ei ole pelkkää ulkoaopettelua. Opit ja muistat kielioppia parhaiten, kun sovellat opittavaa asiaa käytännön elämän tilanteisiin. Myös kieliopin osuuteen on otettu mukaan kuunteluharjoituksia.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan lukion ensimmäisillä kursseilla painotetaan suullista viestintää. Kehitä itsestäsi rohkea puhuja. Käytä ruotsin kieltä aina, kun se on mahdollista. Tärkeää on, että saat viestisi välitettyä. Oikeakielisyys tulee vähitellen, eikä puheessa pienet kielivirheet haittaa ymmärrettävyyttä. Puhuessasi harjoittelet tehokkaasti lauseen muodostusta. Sitä taitoa tarvitset kirjoitelmissa yhä enemmän, kun etenet seuraaville kursseille.

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet