2: Ihmisen psyykkinen kehitys

Ihmisen psyykkinen kehitys

Lukion psykologian toinen kurssi PS2 käsittelee ihmisen psyykkistä kehitystä sikiöajoista viimeisiin elinhetkiin. Läpi elämän jatkuvaa kehitystä tutkitaan monesta näkökulmasta.

Kurssin aikana käsiteltäviä aihepiirejä ovat

 • kehittymisen perustana olevat psyykkiset, biologiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden tekijöiden välinen vuorovaikutus
 • kehityspsykologian keskeiset teoriat peilattuna yksilön omaan kokemusmaailmaan
 • tutkimusmenetelmät ja historiallisesti merkittävät tutkijat sekä´
 • yksilön kehityksen ongelmat ja kehityksen tukeminen.

Ihmisen kehitykseen kuuluu tiettyjä kaikille ihmisille yhteisiä piirteitä ja toisaalta jokaisen yksilön kohdalla ainutkertaisia, persoonakohtaisia puolia. Myös kehitysvaiheiden ajoittumisessa on vaihtelua: jollakin puberteetti alkaa varhain, toisella myöhään.

Arvokasta tietoa ihmisen kehityksestä saat oppimateriaalin lisäksi myös omien havaintojesi ja erilaisten tarinoiden kautta.

Voit oppia kehityspsykologian asioita esimerkiksi

 •  tarkkailemalla tietoisesti itseäsi ja omaa kehitystäsi
 •  keskustelemalla tuttaviesi kanssa
 •  seuraamalla kaikenikäisiä lähiympäristösi ihmisiä
 •  lukemalla elämäkertoja tai kehitysromaaneja
 •  katsomalla elokuvia
 •  pohtimalla sarjakuvien avulla eri elämänvaiheita (esimerkiksi Jere, Lassi ja Leevi, Baby Blues tai Minun elämäni) sekä
 •  muiden kulttuurituotteiden avulla, esimerkiksi monet taiteen ja kansanperinteen muodot, kuten myytit, sadut, kirjallisuus, kuvataide, runous ja musiikki kuvaavat ihmisen muutosta. Näissä kuvauksissa on usein keskeistä yksilön sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välinen jännite.

Aineiston kuvat Power Point -tiedostona

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet