1: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Kurssin tavoitteena opetussuunnitelman mukaan on, että

  • tutustut psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
  • ymmärrät erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
  • tiedät psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaat havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
  • ymmärrät oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaat pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluasi
  • osaat soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja kykenet ymmärtämään itseäsi ryhmän jäsenenä.

Ihminen on meille jokaiselle läheinen – hyvin henkilökohtaisesti. Millaisia me ihmiset olemme – yhdessä ja erikseen? Miksi ihminen toimii tietyllä tavalla? Miksi ihmiset ovat erilaisia? Ja toisaalta, miksi ihmiset ovat niin samanlaisia?

Psykologia tuottaa tietoa ihmisen näkyvästä ja näkymättömästä olemuksesta. Tarkastelun kohteena ensimmäisellä kurssilla ovat erityisesti ihmisen minuus, mieli, tunteet, motivaatiot, maailman mieltäminen, oppiminen ja vuorovaikutus. Näitä asioita käsitellään käytännönläheisesti ja samalla psykologian peruskäsitteisiin tutustuen. Kurssin aikana tutustutaan alustavasti myös psykologiaan tieteenä ja tieteellisiin menetelmiin.

Psykologia käsittelee ihmisen elämään läheisesti liittyviä asioita. Voit havainnoida ympäristöstäsi kurssilla käsiteltyjä ilmiöitä. Samalla opit tarkastelemaan arjen havaintoja aiempaa täsmällisemmin ja monipuolisemmin. Keskustelu on oleellinen osa opiskelua – myös etälukiossa. Keskustelua voit korvata kirjoittamalla tai tuottamalla muilla tavoilla aiheita käsitteleviä esityksiä. Aineisto ja siihen kuuluva opiskelumenetelmien kokonaisuus antavat paljon virikkeitä omatoimisiin harjoituksiin.

Käytä tehokkaasti hyväksesi oppikirjaa, lähiopetustunteja, opettajan antamaa aineistoa, etäohjausta ja kanssaopiskelijoita. Opi sosiaaliseksi ja itsenäiseksi. Etsi opiskelun omakohtainen mielekkyys. Pohdi, mitä hyötyä sinulle on psykologian opiskelusta. Kiinnitä tällä kurssilla erityistä huomiota oppimista käsittelevään osaan. Kokeile ja sovella oppimaasi heti omaan opiskeluusi.

Kurssilla aiemmin opiskellut etälukiolainen antaa vinkin: ”Psykologian opiskelu on ihmisen tutkimista. Vaaditaan hitunen uteliasta mieltä ja reippaasti pitkäjännitteisyyttä. Samaa asiaa lähestytään psykologiassa monesta näkökulmasta – historiallisista syistä johtuen. Aseta tavoitteeksesi asioiden ymmärtäminen. Opiskele monipuolisilla tavoilla.”

Tässä kurssissa käytettyjä kuvia ja kaavioita voi käyttää myös erikseen opetuksessa. Ne on koottu liitteeseen (pdf), josta voit tulostaa haluamasi sivut.

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet