2 Arkielämää Pohjoismaissa

Tervetuloa ruotsin 2. kurssille

Johdantokurssi sekä 1. ja 2. kurssi muodostavat kokonaisuuden. Näillä kursseilla keskitytään perusasteella opitun kieliopin kertaamiseen sekä harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita. Näiden kolmen kurssin aineisto vastaa opetussuunnitelman taitotasojen asteikolla keskimäärin A2.2-tasoa.

Viestintä- ja mediaosaaminen on opetussuunnitelman mukaan keskeinen sisältö ruotsin 2. kurssilla. Tällä verkkomateriaalilla johdatellaan viestintävälineiden hyödyntämiseen kielen opiskelussa. Kuuntelemalla aktiivisesti ruotsinkielisiä radiokanavia tai katselemalla ruotsinkielisiä tv-ohjelmia totut ymmärtämään erilaisia puhujia ja omaksut eri aihepiirien sanavarastoa. Tässä kurssissa harjoitellaan mm. säätiedotusten ymmärtämistä.

Sanomalehtien lukeminen on myös hyödyllistä. Lukiessa sinulle avautuu sanaston aarrearkku. Lue päivittäin eri aihepiirejä käsitteleviä lehtijuttuja, pikku-uutisia, ilmoituksia ja mainoksia. Niidenkin sanasto on oma maailmansa. Tähän kurssiin on otettu lehtijuttuina erilaisia tarinoita juhlavuoden viettäjistä, esimerkiksi nälkäpäiväkeräyksestä ja 400-vuotisjuhlaansa viettäneestä Oulun kaupungista. Kaikki lehtijutut on äänitetty. Voit hyödyntää niitä myös kuullun ymmärtämisen harjoitteluna.

Tällä kurssilla jatketaan 1. kurssin kieliopista eteenpäin. Läpikäymällä johdantokurssin sekä 1. ja 2. kurssin kieliopin huolellisesti saat vahvan pohjan seuraavien kurssien kielioppiin.

Muista edelleenkin, että kieliopin opiskeleminen ei ole pelkkää ulkoa opettelua. Opit ja muistat kieliopin parhaiten, kun sovellat opittavaa asiaa käytännön elämän tilanteisiin.

Voit hyödyntää opiskellessasi verkosta löytyvää Ruotsi-Suomi -sanakirjaa.

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet