Opiskelumenetelmiä

Mind map eli ajatuskartta tai miellekartta

Voit etsiä kirjastosta tai Internetistä malleja mind mapin tekemiseen. Äidinkielen kirjassasi saattaa myös olla ohjeita. Tunnetuimpia menetelmästä julkaistuja kirjoja on Björn Ringomin Opi oppimaan. Menetelmää ja sen perusteita esitellään myös esimerkiksi Mari Aulangon kirjassa Minä osaan. Mind map -tietokoneohjelmia löytyy useita. Mind map kuvaa hyvin keskusaiheen herättämiä assosiaatioita eli mielleyhtymiä. Mind map sopii myös ryhmän työskentelyyn.

  • Käytä vaakasuuntaista paperia (mielellään A3) ja erilaisia kyniä ja värejä.
  • Kirjoita aihe keskelle paperia.
  • Piirrä keskusaiheesta säteittäisiä viivoja ja viivojen päihin pilviä, laatikoita tms. kuvioita, joihin kirjoitat keskusaiheesta lohkaisemasi osatekijän. Yhdysviivaan voit kirjoittaa kytköstä kuvaavan ydinsanan. Katso esimerkkejä tämän aineiston mind mapeista.
  • Käytä värejä erottamaan eri osa-alueet toisistaan.
  • Käytä aiheeseen liittyviä symboleja, nimiä, vuosilukuja tai muita lyhyitä muistia ja hahmottamista auttavia merkintöjä.
  • Käytä nuolia kuvaamaan vaikutussuhteita.
  • Jos valmiit yksityiskohtaiset ohjeet mind mapin laatimisesta eivät tunnu luontevilta, kehitä itsellesi sopiva tapa. Mind map jäljittelee ihmisen aivojen tapaa jäsentää asioita mielteinä.
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet