Opiskelumenetelmiä

Taulukko

Jos käsiteltävässä asiassa on keskenään vertailtavia sisältöjä, voit laatia asiasta taulukon. Voit esimerkiksi vertailla keskenään syväoppimista ja pintaoppimista. Hahmottele yhteisiä teemoja tai vaiheita, joista muodostat luokittelun.

Nelikenttä

Jos aiheeseen liittyy kaksi vaikuttavaa asiaa, voit laatia niistä nelikentän, jossa toinen vaikuttaja on pystysuoralla akselilla ja toinen vaakasuoralla. Vaikutuksen määrä on akselin toisessa päässä vähäinen ja toisessa päässä suuri. Syntyvään nelikenttään voit nimetä ilmiötä kuvaavan otsikon. Katso esimerkiksi JOHARI-ikkuna.

Hyvin yleisesti käytetty nelikenttä on SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Sen avulla voidaan arvioida suunnitelmia tai vaikkapa opiskelijan kykyjä opiskella psykologiaa lukiossa. SWOT-analyysin tavoitteena on tuoda esille sekä hyvin olevia että kehitettäviä asioita. SWOT-nelikenttään kirjataan vahvuudet (strengths), heikkoudet (weaknesses), mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats). Vahvuudet ja heikkoudet kuvaavat analyysin kohteen nykyistä tilaa ja sisäisiä ominaisuuksia, kun taas uhat ja mahdollisuudet pyrkivät arvioimaan käsiteltävää asiaa tulevaisuuden näkökulmasta ja ulkoapäin. Vahvuudet ja mahdollisuudet tuovat esille myönteisiä puolia. Heikkoudet ja uhat taas esittävät huomiota vaativia, kehitettäviä asioita.

Aikajana

Aikaan sidotut tapahtumat on helpompi muistaa asiaa tiivistävän aikajanan avulla. Psykologiassa aikajanoja voi laatia esimerkiksi psykologian tieteellisestä kehittymisestä, merkittävistä psykologeista, ihmisen kehitysvaiheista ja kehityspsykologian teorioista.

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet