Opiskelumenetelmiä

Etsi käytännön esimerkkejä opiskeltavista aiheista median välityksellä. Ole myös kriittinen. Välttämättä mediassa ei tuoda esille elämäntilanteiden moniulotteisuutta. Voit vaihtaa näkökulmaa ja kuvitella kuvailtua tilannetta jonkun jutussa syrjään jätetyn kokemana. Parisuhteet ovat median perusainesta. Tutki parisuhdetarinoista, miten esimerkiksi lasten tai petettyjen osapuolten näkökulmia tuodaan esille. Voit vertailla sukupuoliroolien esittämistä mediassa: millaisia roolimalleja löytyy ja sisältyykö sukupuolirooleihin leikkiä ja joustoa. Asennoidu median seuraamiseen tutkijan mielialalla. Omat ennakko-oletuksesi saattavat olla yleistäviä ja rajoittuneita. Väkivaltaviihteen vaikutuksia on tutkittu ja vaikutuksista on kiistelty pitkään. Voisiko olla niin, että myös uutiset saattavat raaistaa ja turruttaa ihmisiä samalla tavalla? Löydätkö mediasta hyviä esimerkkejä ihmisten erilaisuuden ymmärtämisen edistämisestä?

Mediaan liittyvät ilmiöt ovat myös psykologian tutkimuskohteena. Jos aihepiiri kiinnostaa, löydät lukion psykologian eri kursseille kiinnostavaa lisävalaistusta tutustumalla mediapsykologiasta väitelleen tohtori Anu Mustosen tuotantoon esimerkiksi kirjan Mediapsykologia (WSOY, 2001) avulla.

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet