Opiskelumenetelmiä

Sarjakuva

Lue Lassi ja Leevi -sarjakuvaa. Pohdi, miksi Lassille koulunkäynti on niin vastenmielistä. Mikä oppimiskäsitys on Lassin koulussa vallalla? Millainen opiskelu sopisi hänelle parhaiten (Lassihan ei ole mitenkään lahjaton)? Mihin oppimisen into katoaa koululaitoksessa? Mitä pitäisi muuttaa? Myös suomalaiset koululaiset viihtyvät tutkimusten mukaan huonosti koulussa, mutta oppimistulokset ovat maailman kärkiluokkaa. Pitäisikö koulussa viihtyä? Pohdi koulua sosiaalisena yhteisönä. Mitä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä elämän pelisääntöjä Lassi oppii koulussa? Mitä muuta kuin opiskeltavia asioita sinä olet oppinut koulussa?

Lue Jaska Jokunen -sarjakuvaa (tai katso piirroselokuvia). Pohdi epäonnistumisen sietämistä. Millä tavoilla epäonnistuminen vaikuttaa eri ihmisiin? Vertaile esimerkiksi Jaska Jokusta, Piparminttu-Pipsaa ja Tellua. Miten sinä olet reagoinut epäonnistumisiin? Voiko epäonnistumisen kokemuksilla olla myönteisiä vaikutuksia? Miten epäonnistuminen vaikuttaa ihmisen persoonallisuuteen? Miksi toiset vetäytyvät apeina syrjään ja toiset sisuuntuvat takaiskujen vaikutuksesta?

Samaan tapaan voit löytää muista sarjakuvista tai piirroselokuvista psykologian ja sosiaalipsykologian kannalta kiinnostavia puolia.

Piirrä sarjakuvia. Tee opiskeltavasta asiasta sarjakuva. Jos jokin teoria tuntuu vaikealta ja hahmotat asioita kuvallisesti, piirtäminen on hyvä tapa sisäistää vaikeita asioita.

Piirtäminen

Piirrä kuvia vaikeista käsitteistä. Voit esimerkiksi kuvitella, mitä ihmismielessä hermoston tasolla tapahtuu oppimisen aikana. Voit piirtää kuvia, joissa on mukana omia muistojasi ja uusia, oppimiasi asioita.

Taide eri muodoissaan

Taideteokset saattavat herättää ihmisissä voimakkaita tunteita. Onko sinulla joku mielitaiteilija, jonka tuotanto merkitsee paljon? Oivallatko taideteoksen äärellä jotain itsestäsi? Ymmärrätkö maailmaa taideteoksen kautta kuin uusin silmin? Kuvataide, kirjallisuus ja musiikki voivat olla merkittäviä minuuden rakentajia.

Kansallisromantiikka oli 1800-luvun Suomessa vahva kansallisen identiteetin synnyttäjä (asiasta kannattaisi keskustella historian tunnilla opettajan kanssa). Kansallinen identiteetti on yksi osa ihmisen sosiaalista identiteettiä.

Tutustu eri kulttuurien taiteeseen ja pohdi, miten kulttuuri-identiteetti saa vahvistusta taiteen kautta. Miten kulttuurien väliset erot näkyvät taiteessa?

Draama

Kirjoita pienoisnäytelmän tai kuunnelman käsikirjoitus opiskeltavasta aiheesta. Esimerkiksi pinta- ja syväoppimista tarkastellessasi voit kuvata kahden roolihenkilön avulla opiskelumenetelmiä ja niiden tehokkuutta. Draaman esittäminen oppitunnilla piristää kaikkien mieltä ja painaa asian tehokkaasti mieleen. Esityksen voi myös nauhoittaa videolle tai äänittää.

Psykologian opiskeluun liittyvästä aiheesta voit myös kehitellä vaikka omien pikkulastesi kanssa roolileikin. Lapset oppivat vuorovaikutuksen pelisääntöjä leikeillä eikä mikään estä välillä aikuistakin heittäytymästä mukaan. Lasten kanssa voi olla riemastuttavaa pohtia esimerkiksi johtajuuteen liittyviä kysymyksiä.

Voit myös seurata television draamasarjoja psykologisella tai sosiaalipsykologisella silmällä. Elokuvissa ja teatterissa käynti tai elokuvien ja dokumenttiohjelmien katsominen kotona voivat antaa paljon oivalluksia opiskeluun. Ihmissuhteet ovat klassinen draaman teema. Vähemmistön ja enemmistön väliset suhteet, sorto, epäoikeudenmukaisuus ja monet muut sosiaalipsykologian teemat elävöittävät opiskelua. Katsele ohjelmatarjontaa psykologiasilmälasien takaa.

Proosa ja lyriikka

Kirjoittaminen on aktiivinen tapa oppia. Kirjoittaminen auttaa jäsentämään asioita. Jos harrastat kirjoittamista, ota sisällöksesi opiskeltavia aiheita. Kirjoita runo skeemoista, laulun sanat tutkivasta oppimisesta tai tarina rasismista. Kirjoittaminen on myös hyvää harjoitusta äidinkielen ainekirjoitukseen. Koulussa voit tiedustella, voisiko psykologian teemoja ottaa aineiden otsikoiksi äidinkielen kurssilla.

Valokuvaus

Voit kerätä omia havaintojasi valokuvaamalla. Hyviä tutkimuskohteita psykologian kurssilla ovat esimerkiksi sanaton viestintä, roolipukeutuminen, lapset, elinympäristö tai liikenne. Voit tutkia esimerkiksi kuvien kautta sanattoman viestinnän kohdalla sitä, millä tavalla ihmiset viestittävät kehon asennolla, kasvojen ilmeillä, käsillä, eleillä tai vaatetuksella. Valokuvilla voit myös tutkia sosiaalisen vuorovaikutuksen tiloja. Millaisia mahdollisuuksia erilaiset julkiset tilat tarjoavat ihmisten kohtaamiseen?

Parhaimmillaan luovista tuotoksista voi olla iloa ja hyötyä koko ryhmälle, jos niitä voidaan julkaista kaikkien nähtäväksi (toki tekijän suostumuksella). Katso esimerkiksi kotkalaisen etälukiolaisen filosofian kurssilla kirjoittamaa runoa Sokrateesta.

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet