Opiskelumenetelmiä

Voit kirjoittaa opiskelun aikana oppimispäiväkirjaa. Se korvaa etäopiskelun vähäisiä keskustelumahdollisuuksia. Se voi auttaa sinua oppimaan tutkijan asenteella. Se voi olla kuin matkapäiväkirja. Voit kirjoittaa sitä yksin, kaksin – itselle tai opettajalle. Oppimispäiväkirja voi auttaa löytämään uusia tapoja tutustua opiskeltaviin aiheisiin.

Oppimispäiväkirja kuvaa sitä polkua, jonka kuljet kurssin aikana. Se on kuin purjehtijan lokikirja, joka kirjaa sitä, mitä teet, miten opiskelet ja mitä opit sekä oppimiseesi liittyviä tunteita, tunnelmia, ajatuksia, harharetkiä, väärinkäsityksiä, ihmettelyä ja yllätyksiä. Oppimispäiväkirja tallettaa sisäistä keskusteluasi opittavan sisällön kanssa.

Oppimispäiväkirjan tavoitteena on toimia apuvälineenä oman opiskelun ohjaamisessa ja opitun tiedostamisessa. Oppimispäiväkirja on eräs tapa reflektoida omaa oppimisprosessia. Reflektointi tarkoittaa asian pohtimista ja monipuolista tarkastelua (kantasana viittaa peilaamiseen ja heijastamiseen). Oppimispäiväkirja opastaa sinua kohti aktiivista ja itseohjattua oppimista. Tutki oppikirjasi avulla, miksi nämä oppimistavat ovat tehokkaita. Oppimispäiväkirjan avulla voit havahtua korjaamaan opiskelutapojasi.

Oppimispäiväkirja voi olla perinteinen vihko, dokumentti tietokoneella tai weblogi Internetissä. Oppimispäiväkirja voi olla myös osa kurssin suoritusta opettajan ohjeiden mukaan.

Oppimispäiväkirjaan voit liittää näillä verkkosivuilla tai oppikirjassa esitettyjen pohdintakysymysten vastauksia. Oppimispäiväkirja voi sisältää omia muistiinpanojasi, kaavioita, piirroksia ja kaikkea, mikä edistää omaa oppimistasi. Voit kuvittaa päiväkirjaasi ja liittää siihen mukaan sinua puhutelleita lainauksia kirjoista, lehdistä tai Internetistä sekä omaa pohdintaasi niiden perusteella. Voit tehdä oppimispäiväkirjastasi persoonallisen. Se voi toimia myöhemmin kertaamisen apuvälineenä.

Oppimispäiväkirjan voi sisällyttää osaksi opintoportfoliota, jos kurssi suoritetaan portfolion avulla. Näyteportfolion koostamisvaiheessa voit myös poimia oppimispäiväkirjasta katkelmia kuvaamaan opiskelusi etenemistä. Hakusanoilla oppimispäiväkirja ja portfolio löydät Internetistä lisää tietoa molemmista. Menetelmiä käytetään yleisesti korkea-asteen opiskelussa, joten tekniikkaan tutustumisesta on hyötyä jatko-opiskeluja ajatellen.

Apukysymyksiä oppimispäiväkirjan tekemiseen

 • Mitä tiedät tästä asiasta ennalta?
 • Silmäile aihekokonaisuus läpi. Mitkä asiat herättävät kiinnostustasi?
 • Millaisin mielialoin lähdet opiskelemaan aihetta?
 • Miten aiot opiskella asiaa?
 • Mitä omia kokemuksia tai havaintoja sinulla on opiskeltavasta asiasta?
 • Oletko eri mieltä jostakin asiasta?
 • Mistä löydät lisätietoja asiasta?
 • Onko asia ollut esillä viime aikoina jossakin?
 • Mitkä ovat aiheeseen liittyvät keskeiset psykologiset käsitteet?
 • Mitä et ymmärtänyt?
 • Mitä haluat kysyä opettajalta? (Kirjaa myös opettajan antamat vastaukset.)
 • Mitä kysymyksiä aihe herätti? (Kirjaa itse löytämäsi vastaukset.)
 • Mitä opit?
 • Mitä tunteita opiskelun aikana heräsi?
 • Yllättikö jokin asia?
 • Miten opiskelit asiaa?
 • Mitä aktivoivia menetelmiä käytit?
 • Olisiko opiskelutavoissasi parantamisen varaa?
 • Haluatko jatkaa psykologian opiskelua? Miksi?
OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet