Opiskelumenetelmiä

Portfolio tarkoittaa omaa oppimisprosessia kuvaavaa salkkua, kansiota tai muuta koostetta. Moniin sähköisiin oppimisympäristöihin portfoliokansio kuuluu automaattisesti tai sellainen on mahdollista perustaa. Portfolio laaditaan kahdessa vaiheessa.

Portfolion kokoamisen ensimmäinen vaihe:

Kokoa kaikkea opiskeluun liittyvää aineistoa koko ajan. Aineiston muodostavat tehtävien vastaukset, muistiinpanot, aiheesta löytämäsi lisäaineistot (esim. lehtijutut tai Internet-sivut) ja esimerkiksi valokuvat tai muu kuvitus. Kaikki aineisto kannattaa päivätä ja koota järjestyksessä kansioon. Aineiston kerääminen kannattaa aloittaa heti kurssin alussa.

Näyteportfolion kokoaminen:

Kurssin lopussa kokoat aineistosta valikoiden näytteen, jonka annat arvioitavaksi. Näytekansiossa tulee olla opettajan ohjeiden mukaan muun muassa sovittu määrä tehtäviä. Voit elävöittää portfoliotasi johdantotekstien, kuvituksen ja välilehtien avulla. Näyteportfoliossa tulisi olla edustava läpileikkaus siitä, mitä olet oppinut kurssin aikana. Siinä tulisi näkyä sinun oma aktiivinen ajattelusi ja aiheen työstäminen. Portfolioon voi liittyä myös oppimispäiväkirja, joka kuvaa opiskelusi etenemistä. Portfolion ulkoasuun kuuluvat kansisivu, sisällysluettelo ja loppuun lähteet. Lähteet voi sijoittaa myös aiheittain tuotettuihin tekstikokonaisuuksiin. Tekstin sisäisissä lähdeviittauksissa tulee noudattaa opettajan antamia ohjeita. Yleisohjeena on hyvä pitää sitä, että lähteet merkitään aina tekstiin: suorat lainaukset erotetaan lainausmerkeillä ja lähdeviite sijoitetaan heti lainauksen jälkeen sulkuihin. Näyteportfolion pitäisi olla ulkomuodoltaan siisti ja ehyt esitys.

Yleisiä ohjeita portfolion laatimiseen

Tavoitteena on, että teet opettajasi ohjeiden mukaan kurssin aiheista itsenäisesti, omalla tyylilläsi ja mielellään monia eri toteutustapoja kokeilevan koosteen. Opettajan ohjeista riippuen voit ideoida koko portfoliolle yhtenäisen teeman tai voit koostaa portfolion hyvin erilaisista aiheista. Liitä mukaan myös omia muistiinpanojasi. Tekniikoina voit käyttää tekstien lisäksi valokuvia, piirroksia, taulukoita, videoita, äänitteitä ja muita sinulle luontaisia ilmaisutapoja.

Portfolio ei saa olla tiivistelmä kirjan tekstistä eikä sisältää suoria Internetistä leikattuja otteita, vaan sen on oltava oman ajattelun kautta suodatettua kerrontaa. Hyvän vaikutelman antaa aiheiden monipuolinen ja syvällinen käsittely. Tiedon toistamiselle rakennettu portfolio ei ole niin arvokas kuin oman ajattelun ja oivallusten kautta syntynyt.

Etäopiskelijoilla on ollut hienoja oivalluksia portfolion kokoamisessa: pohdintakysymyksiä voi käsitellä lähellä olevien ihmisten kanssa, eräs opiskelija keskusteli kurssin aiheista puolisonsa kanssa, toinen järjesti teemakeskusteluja työpaikan kahvitauoilla ja eräs etäopiskelijapari liitti kurssiteemoja pohtineen sähköpostikeskustelunsa osaksi opintoportfoliota. Mukaan tuli toki aiheen käsittelyä myös oppituntien, oppikirjan ja muiden lähteiden avulla. Ymmärtävässä oppimisessa keskustelulla on tärkeä rooli, ja siksi edellä kuvatut ideat ovat hieno tapa korvata etäopiskelussa vähälle jäävää keskustelua. Opiskeluparin kanssa tehty yhteinen portfolio on myös tehokas tapa peilata omaa ajattelua toisen kanssa.

Opettajan antamat ohjeet portfolion laatimisesta voivat poiketa tässä esitetyistä. Noudata aina oman opettajasi antamia ohjeita.

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet