Opiskelumenetelmiä

Weblogi (engl. weblog, blog) on verkkojulkaisu, johon lisätään uusia juttuja yksinkertaisen selaimen kautta toimivan editorin avulla. Uudet jutut tulevat sivulla ylimmäksi, niissä näkyy julkaisuajankohta ja lukijat voivat kommentoida juttuja. Weblogiin voi lähettää myös kuvia. Se soveltuu psykologian opiskelussa mainiosti oppimispäiväkirjan tai portfolion tekoon. Sen avulla voi tehdä myös ryhmätyön, toteuttaa aivoriihityöskentelyn tai järjestää teemakeskustelun. Opettaja voi käyttää blogia etäopiskelun tutoroinnin apuna. Sisältö voi syntyä esimerkiksi opiskelijoitten esittämien kysymysten ja niihin annettujen vastausten sekä kurssiin liittyvien ilmoitusten ja lisätietojen avulla.

Samaa weblogia voi toimittaa useampi ihminen. Weblogin käytöstä löydät lisätietoa Internetistä hakusanoilla weblogi, weblog, blogi, blog, verkkoloki. Helpot ja ilmaiset Blogger.com- ja Blogs.fi-palvelut sopivat esimerkiksi hyvin psykologian kurssien työvälineiksi. Blogien opiskelu ja opetuskäytöstä voi etsiä mallia maailmalta kansainvälisen Globe of Blogs -hakupalvelun avulla (esimerkiksi browse by topic > education).

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet