1: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Mitä psykologia on?


1. Psykologia-käsite tulee kreikankielestä: psykhe eli mieli/sielu/henki ja logos eli järki/oppi/tiede. Etsi määritelmä seuraaville käsitteille, joiden pohjalla on tuo kreikasta suomeen lainattu käsite psyyke:

1. psykiatri
2. psykoanalyysi
3. psykoanalyytikko
4. psykologi
5. psykologia
6. psykoterapia
7. psyykkinen itsesäätely
8. psyykkinen työ
9. psyykkinen valmennus
10. psykoosi
11. psykopatia
12. sosiaalipsykologia
Vastaukset Tarkista
a. ihmisen toimintaa tutkiva tiede
b. luonnevikaisuus
c. mielisairaus
d. oman mielentilan ja toiminnan ohjaus ja säätely
e. psykologinen hoitomenetelmä
f. psykoterapeutti, joka hoitaa potilasta Sigmund Freudin kehittämään hoitomenetelmään tukeutuen
g. psyyken voimavarojen hyödyntäminen suorituksissa
h. psyykkisten häiriöiden hoitomenetelmä ja psykologinen koulukunta
i. psyykkisten häiriöiden hoitoon erikoistunut lääkäri
j. pyrkimys säilyttää mielen tasapaino
k. yhteiskunnallisten tekijöiden vaikutusta ihmisen toimintaan tutkiva tiede
l. yliopistossa psykologiaa pääaineena opiskelleen ammattinimike

2. Mikä seuraavista väitelauseista sopii parhaiten psykologia-tieteen määritelmäksi?

1. Psykologiassa tutkitaan ihmistä.
2. Psykologiassa tutkitaan ihmisen mielenterveyttä.
3. Psykologiassa tutkitaan ihmisen mieltä.
4. Psykologiassa tutkitaan ihmisen käyttäytymistä.
5. Psykologiassa tutkitaan ihmisen toimintaa.
Tarkista

3. Psykologinen tutkimus kohdistuu eri puoliin ihmisessä ja ihmistä on totuttu tarkastelemaan "osina". Osat ovat kuitenkin vuorovaikutuksessa keskenään. Mitä seuraavista väitteistä voidaan pitää totena, mitä taas ei?

1. Tunneperäiset toiminnot eli emootiot ja toimintaa virittävät motiivit ovat psyykkisiä tapahtumia.
2. Kognitiivisia toimintoja ovat mm. havainnot, ajattelu, muisti, kieli ja oppiminen.
3. Älykäs ihminen ei ajattele tunteella.
4. Psyykkinen toiminta koostuu kognitiivisista ja emotionaalisista toiminnoista.
5. Fyysisillä tekijöillä ei ole merkitystä ihmisen kykyyn käsitellä tietoa.
6. Fyysisillä tekijöillä ei ole merkitystä ihmisen kykyyn käsitellä tunteita.
7. Ihmisen psyykkinen tila vaikuttaa hänen fyysiseen tilaansa.
8. Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus.
Tarkista

4. Kuvittele opiskelevasi psykologiaa ja haluaisit löytää tutkimuskohdettasi silmälläpitäen sopivan lähitieteen. Minkä muun tieteen alan tiedoista on sinulle hyötyä, jos haluaisit tutkia ihmisen toiminnan riippuvuutta

1. aivojen rakenteista
2. geeniperimästä
3. havaintokyvystä
4. kommunikaatiotaidoista
5. kulttuurista
6. oppimisesta
7. työympäristöstä
8. yhteiskunnallisista olosuhteista
Vastaukset Tarkista
a. biologia
b. fysiologia
c. uskontotieteet
d. kasvatustiede
e. neurologia
f. psykolingvistiikka
g. sosiologia
h. tekniset tieteet

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet