1: Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Oppimisen psykologia

Ydinsanat: kognitio, kognitiivinen

  • Onko oppiminen jokin mystinen kyky, joka toisilla on tehokkaampi ja toisilla heikompi?
  • Ovatko kaikki hyvät oppijat luonnostaan lahjakkaita?
  • Mikä edistää oppimista? Mikä taas rajoittaa sitä?

Kiinnitämme oppimiseen huomiota usein vasta sitten, kun se ei suju. Oppiminen on ihmiselle luontaista. Oppimista tapahtuu läpi elämän. Se on niin jokapäiväinen asia, että emme tule ajatelleeksi oppimista erityisenä taitolajina.

Oppimisen avulla ihminen pyrkii tietoisesti selviytymään entistä paremmin omassa ympäristössään. Oppiminen auttaa myös muuttamaan ympäristöä ja maailmaa. Oppimisen avulla ihminen voi ylittää biologisia esteitään: lentää vaikkapa kuuhun tai sukeltaa valtameren pohjalle.

Psykologian näkökulmasta oppimisessa kiinnostavinta on se, mitä oppivan ihmisen mielessä tapahtuu ja miten oppijan ympäristö voi edistää oppimista. Oppimiseen kuuluu erilaisia tiedonkäsittelytapahtumia, joita kognitiivinen psykologia tutkii. Tärkeimpiä näistä tiedonkäsittelytapahtumista ovat

  • havaitseminen
  • tarkkaavaisuus
  • ajattelu
  • muistin toiminta
  • tiedonkäsittelytoimintojen suuntaaminen ja säätely
  • vireys
  • aistitoiminnat.

Oppiminen kiinnostaa myös aivotutkijoita. He tutkivat aivojen aktivoitumista oppimisen aikana, toiminnan säätelyä, aivoalueitten työnjakoa ja yhteistyötä, hermoverkoston toimintaa ja hermosolujen eli neuroneitten rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia oppimisen aikana. Neuropsykologian piirissä etsitään syitä ja kuntoutusmenetelmiä oppimisvaikeuksiin. Kehityspsykologi seuraa eri ikäkausille tyypillistä oppimista, kognitiivisten toimintojen kehittymistä ja esimerkiksi ikääntymisen vaikutusta oppimiseen. Sosiaalipsykologia kiinnostavat sosiaalisen vuorovaikutuksen luomat sisäiset mallit, ryhmässä oppiminen ja vaikkapa opittujen asenteiden muuttamisen vaikeudet.

Selvitä oppikirjasi avulla, mitä sanat kognitio ja kognitiivinen tarkoittavat.

OpetushallitusEtälukio KäyttöehdotOhjeet