Kulttuuri ja globalisaatio

Mitä on kulttuuri?

Kulttuuri on ideoiden, käyttäytymisen, odotusten ja toimintatapojen summa. Kulttuuriin kuuluvat ihmisten elinkeinot, kielet, uskonnot, arvot, perhejärjestelmät ja arkinen elämäntapa. Koska ihmiset, ryhmät, käyttäytyminen ja tavat muuttuvat jatkuvasti, kulttuurikin on koko ajan muutostilassa - se ei voi pysyä muuttumattomana.

Luonnonympäristö luo perustan kulttuureille

Kulttuurilla tarkoitetaan kaikkea ihmisen toimintaa ja toiminnan taustalla olevia arvoja ja uskomuksia. Kulttuureihin vaikuttaa voimakkaasti kunkin paikan ympäristö. Esimerkiksi suomalaisen kulttuurin synty liittyy meille tuttuihin maisemiin ja luonnonympäristöihin: metsiin, tuntureihin, soihin ja vesistöihin. Luonto on vaikuttanut esimerkiksi suomalaisiin ruokiin, tuotteisiin, tuotantotapoihin, uskontoihin, taiteeseen ja kielten ja murteiden kehittymiseen. Nykyihminen on usein etääntynyt luonnosta, luonnonympäristö ei kuulu kaikkien arkipäivään. Luonto kuitenkin antaa ihmiselle raaka-aineet, joita hän tarvitsee voidakseen elää.

Globalisaatio vauhdittaa kulttuurien muuttumista

Globalisaatio tarkoittaa maailmanlaajuisen vuorovaikutuksen lisääntymistä elämän eri aloilla. Ideat, ihmiset, palvelut, tavarat ja monet muut asiat liikkuvat ja vaikuttavat kaikkialla maailmassa. Vuorovaikutuksen lisääntyminen vaikuttaa kulttuureihin monin tavoin. Uusille alueille muuttaneiden ihmisten kulttuuri ja aiempi valtakulttuuri sekoittuvat. Esimerkiksi kielet, uskonnot, ruoka- ja tapakulttuuri muuttuvat ja sekoittuvat. Tiedonvälityksen lisääntyessä ja helpottuessa uudet ideat ja ajatukset leviävät nopeammin ja vaikutteet siirtyvät yhä kauemmas. Näin esimerkiksi muoti, musiikkityylit ja uudet urheilulajit leviävät paikasta toiseen.

Kulttuurin globalisaatioon liitetään usein pelko aiempien kulttuurien väistymisestä ja syrjäyttämisestä. Kulttuurin ja globalisaation suhteesta puhuttaessa on esitetty myös huoli amerikkalaistumisen leviämisestä. On totta, että monet viihdeteollisuuden tuotteet tulevat Yhdysvalloista ja osittain syrjäyttävät paikallista kulttuuria. Ihmisillä eri puolilla maailmaa on kuitenkin omia ja erilaisia tulkintoja samoistakin asioista. Esimerkiksi tango - niin musiikki kuin tanssikin - on Suomessa erilaista kuin se oli alkujaan Argentiinassa.

Kulttuurien globalisaatio ja opiskelu

Koska globalisaatio vaikuttaa kulttuureihin hyvin kokonaisvaltaisesti, voi aihetta lähestyä hyvin monissa eri teemoissa ja myös koulun oppiaineissa. Olennaista on tarkastella ilmiötä eri näkökulmista. Globalisaatio ei vaikuta kulttuureihin yksipuolisen negatiivisesti, vaan sen vaikutus on moniulotteinen.

Tunnistat varmasti omassa elämässäsikin lukuisia kulttuuriin liittyviä asioita, joihin globalisaatio on vaikuttanut. Kulttuureiden ja globalisaation käsittelyssä kannattaa miettiä asioita myös henkilökohtaisesti, omalta kannaltaan, ei pelkästään muiden kulttuurien näkökulmista. On hyvä muistaa, että kulttuuriin kuuluvat hyvin arkisetkin asiat, kuten ruoka, kielet, perhejärjestelmät ja käyttäytymistavat.

Kolme tarinaa teemasta Kulttuurit ja globalisaatio

Voit tutustua kulttuurien ja globalisaation suhteeseen seuraavien esimerkkitarinoiden avulla. Yksi ikkuna tässä teemassa avautuu Siperiassa elävän suomensukuisen hantikansan elämään ja kulttuurinmuutokseen energiantuotannon puristuksessa. Toinen tarina kertoo globalisaation vaikutuksista suomalaisen, Thaimaasta adoptoidun Main perheeseen, kissa- ja jalkapalloharrastuksiin ja tulevaisuudensuunnitelmiin. Kolmas ikkuna avautuu monikulttuuriseen Lontooseen ja siellä asuvan Khanin perheen elämään.