Liikkuminen ja globalisaatio

Tavarat, ihmiset ja ideat liikkuvat

Konkreettinen esimerkki globalisaatiosta on se, että maailmalla kuljetaan ja kuljetetaan tavaraa entistä enemmän ja laajemmin. Kun tavarat, ihmiset, rahat tai uudet ajatukset siirtyvät paikasta toiseen, niitä kuljettavat ihmiset tekevät yhteistyötä. Joudutaan keskustelemaan esimerkiksi siitä, millä hinnalla tavaroita kuljetetaan, mitä reittiä pitkin kuljetaan ja millaiset työolosuhteet kuljetuksessa on. Perinteisen tavara- ja henkilöliikenteen lisäksi asioita liikutellaan yhä enemmän tietoliikenteen avulla, laajakaistoja ja tiedon valtateitä pitkin. Rahaa siirretään pankkitileiltä toiselle, sähköpostiviestit kulkevat, ja musiikkia ja videoita kuunnellaan ja katsellaan Internetin uusien väylien kautta. Kun liikkuminen eri muodoissaan lisääntyy, eri alueilla asuvat ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja oppivat uusia asioita toisiltaan.

Ihmiset liikkuvat vapaaehtoisesti tai pakon edessä

Ihmisten liikkumista pitää tarkastella hieman eri tavalla kuin tavaroiden, rahan ja uusien ajatusten liikkumista. Loma- ja työpaikkamatkailu on monelle tuttua. Lomamatkoihin liittyy usein mukavia odotuksia uusien luonto- ja kulttuurikohteiden näkemisestä. Osa ihmisistä taas matkustaa työnsä vuoksi jopa viikoittain ulkomaille. Niitä, jotka muuttavat vapaaehtoisesti työn, opiskelun tai perhesyiden takia pysyvämmin ulkomaille, kutsutaan siirtolaisiksi. Kaikki siirtolaiset eivät saa muutolleen virallista lupaa, vaan he yrittävät päästä maahan laittomasti.

Jotkut ihmiset joutuvat muuttamaan kotiseuduiltaan vastoin omaa tahtoaan. Näitä ihmisiä sanotaan pakolaisiksi. Kotimaassa on saattanut tapahtua jokin luonnonkatastrofi, kuten maanjäristys, tulva tai pitkäaikainen kuivuusjakso. Heikot elinolosuhteet ovat pakottaneet ihmiset muuttamaan pois - toisille alueille, joilla elämä olisi mahdollista. Pakolaisuuden syynä voi olla myös sota tai ihmisoikeusrikkomukset.

Ajatukset, uudet ideat ja virtaukset muuttuvat matkan varrella

Kun uudet muotivirtaukset tai muut ajatukset siirtyvät, ne usein muuttuvat matkan varrella. Italialainen pizza on tuttu ruoka kaikkialla maailmassa, mutta eri maissa siitä valmistetaan erilaisia sovellutuksia. Jollakin alueella syntynyt virustauti taas voi alkaa levitä matkustamisen tai eläinten liikkumisen välityksellä muille alueille. Matkan aikana tauti voi kuitenkin muuttua, heikentyä tai vahvistua. Tähän vaikuttavat paikalliset olosuhteet.

Kolme tarinaa Liikkuminen ja globalisaatio -teemasta

Voit tutustua liikkumisen ja globalisaation suhteeseen kolmen esimerkkitarinan avulla. Yksi tarinoista keskittyy ihmisten liikkumiseen. Siinä kerrotaan esimerkkejä siirtolaisuuden eri muodoista: laittomaksi kutsutusta maahanmuutosta, kehitysmaiden aivoviennistä sekä suomalaisnuoren vapaaehtoisesta työleiristä. Toinen tarina liittyy tavaroiden liikkumiseen ja kuljetukseen. Tässä on esimerkiksi nostettu globaali huumekauppa. Kolmas tarina liittyy ajatusten ja uusien ideoiden liikkumiseen. Siinä esimerkkinä on rap-musiikin kulku ja muutokset maailman eri alueilla.