Huumekauppa aiheuttaa monia ongelmia pitkän reittinsä varrella

Tavara ja raha liikkuvat

Nykyään asiat liikkuvat hyvin nopeasti laajakaistaa pitkin paikasta toiseen. Ihmisten ja ideoiden lisäksi maailmassa liikkuu paljon tavaraa ilmassa, maalla ja merellä. Osa tavaroista on ihmisille välttämättömiä asioita, kuten energiavaroja, vaatteita ja elintarvikkeita. Osa liikuteltavista asioista on rikollisia ja kiellettyjä, esimerkiksi laittomat aseet ja huumeet. Globaalissa huumekaupassa liikutellaan varsinaisten huumeiden lisäksi valtavia rahasummia pankkitileiltä toisille.

Unikonviljelyä Afganistanissa

Huumekaupan tuotantoketju lähtee usein kehitysmaiden köyhiltä alueilta. Siellä viljellään laittomia huumekasveja: kokapensasta, hamppua ja unikkoa. Takharin provinssissa Afganistanissa asuva Dehqan viljelee oopiumunikkoa, josta valmistetaan heroiinia. Afganistan on maailman tärkeimpiä oopiumunikon tuotantoalueita. Afganistanin pelätään luisuvan täydellisesti huumeiden hallitsemaksi valtioksi. Vuosikymmeniä kestäneen sotimisen ja epävakauden aika sekä huumekaupan tuoma raha ovat juurruttaneet huumekaupan syvälle Afganistanin talouteen. Koska huumeiden tuotanto on rahallisesti tuottoisaa, on sen kitkeminen vaikeaa. Laittomuudesta seuraa virkamiesten korruptiota ja lahjontaa.

Unikonviljelijällä ei ole työlleen vaihtoehtoja

Laittomat huumeet aiheuttavat paljon kurjuutta Dehqanin kotiseuduilla. Pienviljelijöiden pulmana on se, ettei köyhällä ja karulla maaseudulla ole useinkaan vaihtoehtoja oopiumunikon viljelylle. Eikä toimeentulo ole helppoa unikkoa viljelemälläkään, sillä sato vaihtelee vuosittain. Huumeiden viljely vie tilaa ruokakasvien viljelyltä, mutta viljelijän kannalta huumeiden kasvattaminen on usein tuottoisampaa kuin muiden kasvien viljely. Huumeongelman ratkaisemiseksi esimerkiksi afganistanilaisille viljelijöille pitäisi tarjota todellisia toimeentulomahdollisuuksia.

Aika ajoin viljelijät joutuvat ottamaan huumeidenvälittäjiltä korkeakorkoisia lainoja. Myös Dehqanilla on ollut hankaluuksia muutama vuosi sitten otetun lainan kanssa. Laina kasvaa nopeasti korkoa, ja rahaa lainan takaisinmaksuun ei ole riittävästi. Hän joutuu viljelemään aina vain enemmän unikkoa, jotta voi maksaa velkansa. Dehqan on joutunut myymään rahan hankkimiseksi myös kotieläimiään.

Huumeiden käyttö on ongelma myös tuotantoalueilla

Vaikka Afganistanissa tuotetaankin huumeita vientiin eikä ensisijaisesti omaa käyttöä varten, on huumeiden käyttö lisääntynyt myös tuotantoalueilla. Oopiumin polttaminen on tavallisempaa kuin heroiinin käyttö. Viime vuosina myös huumeiden suonensisäinen käyttö on kuitenkin yleistynyt. Se on vaarallista ja lisää ongelmia entisestään. Afganistanin naapurimaassa Iranissa arvioidaan olevan 200 000 suonensisäisten huumeiden käyttäjää. Suonensisäiset huumeet, kuten heroiini, aiheuttavat nopeasti riippuvuutta. Iranilainen Abdullah on jo pitkään käyttänyt heroiinia. Koska heroiinia pistetään huumeruiskulla ihon läpi suoraan verisuoneen, voivat myös erilaiset taudit tarttua ruiskuista ihmiseen. Esimerkiksi hepatiitti ja aidsia aiheuttava hiv leviävät helposti huumeruiskujen välityksellä. Abdullahkin on joutunut käymään useita kertoja aids-testeissä.

Huumeet valmistetaan laittomissa laboratorioissa

Unikkosadon eli oopiumunikon kukista kerätyn maitiaisnesteen Dehqan myy huumeiden välittäjille. Huumeraaka-aine jalostetaan pienissä, laittomissa laboratorioissa ensin morfiiniksi ja sitten heroiiniksi. Noin 10-15 kiloa raakaoopiumia tuottaa kilon heroiinia. Mitä pienempään tilaan ja tiiviimpään koostumukseen heroiini saadaan jalostettua, sitä helpompaa ja tuottoisampaa on laittoman huumeen kuljettaminen.

Unikoiden lisäksi yhden heroiinikilon valmistukseen tarvitaan monta kymmentä kiloa erilaisia kemikaaleja. Niitä ei valmisteta Afganistanissa, vaan kemikaalit on tuotava maahan - osa saattaa saapua perinteisellä kamelikyydillä. YK:n huume- ja rikostoimiston arvion mukaan vuosittain Afganistaniin tuodaan viranomaisten kontrollin ohi jopa 10 000 tonnia heroiinin valmistukseen tarvittavia kemikaaleja.

Salakuljetusreitti Afganistanista Eurooppaan

Afganistanissa huumekauppaa hallitsevat henkilöt ovat usein omaa etuaan ajavia yksityisarmeijoiden komentajia. Heille huumeiden tuotanto on erittäin tuottoisaa. Oman armeijan ja korruptoituneiden liikeyhteyksien avulla he pystyvät ohittamaan virallisia rajanylitysmuodollisuuksia. Paikallisilla viranomaisilla on usein omat edut kyseessä, ja myös he osallistuvat salakuljetukseen esimerkiksi ottamalla vastaan välityspalkkioita.

Salakuljetusreitit kulkevat Afganistanin vuoristoisten maarajojen läpi joko Iraniin tai Keski-Aasian tasavaltoihin. Yksi tärkeimmistä salakuljetusreiteistä kulkee Tadzikistaniin. Usein raja ylitetään jeepillä kulkien öiseen aikaan. Joskus voidaan kulkea myös vesireittiä pitkin, jolloin rajajoki ylitetään pikaveneellä. Lasti jatkaa matkaansa Venäjän kautta kohti Länsi-Eurooppaa.

Salakuljetuksen joka vaiheessa raha vaihtaa omistajaa ja huumeen arvo nousee. Varsinaisen kuljetuksen hoitavat usein huumekuriirit, jotka eivät paljasta tai ehkä edes tiedä taustalla vaikuttavia rikollisliigoja. Matkan aikana huumetta laimennetaan, ja samalla välikädet saavat itselleen lisää tuottoa. Koska huumeiden salakuljetus on laitonta, koko kulkureittiä leimaa pelon, kiristyksen ja uhan ilmapiiri. Huumelähetys onkin järjestäytyneen rikollisuuden hoivissa koko matkan.

Huumeidenkäyttäjän elämää Oslossa

Trond on norjalainen, Oslossa asuva narkomaani. Hän on elänyt jo useamman vuoden huumekierteessä. Trond asuu välillä kaduilla ja rappukäytävissä, ja joskus hän pääsee yöpymään tuttaviensa luokse. Kaukaiselta tuntuva huumeidenviljely Afganistanissa ja pitkä salakuljetusreitti Aasian ja Euroopan halki heijastuvat Trondin elämään Norjassa. Esimerkiksi unikkosadon suuruus tai tullin huumetakavarikot vaikuttavat katukaupassa myytävän heroiinin hintaan melko nopeasti.

Trond pyrkii käyttämään omia huumeruiskuja ja vaihtamaan välineet puhtaisiin. Toisinaan tulee kuitenkin tilanteita, joissa Trond käyttää muiden ruiskuja huolimatta siitä, että tietää likaisten neulojen vaarat. B- ja C-hepatiitin sekä aidsin riski on todella suuri. Jotta huumeidenkäyttäjä saisi hankittua päivittäisen huumeannoksensa, hän tarvitsee hyvin paljon rahaa. Siksi rikollisuus ja prostituutio sävyttävät usein narkomaanien elämää. Näissä piireissä huumeriippuvuuden hoitaminen on tärkeämpi asia kuin oma ja toisten ihmisarvo.

Huumepoliisin tärkeä työ

Oslon huumepoliisissa työskentelevän Linnin työ on haastavaa. Suonensisäisiä huumeita käyttävien narkomaanien määrä on Oslossa suuri. Jos Norjan tulli tekee suuren heroiinitakavarikon, Linn näkee seuraukset työssään välittömästi. Silloin huumeiden käyttäjät joutuvat hinnan nousun vuoksi etsimään kiivaammin rahaa, huumerikokset lisääntyvät ja uudet heroiinia korvaavat huumeaineet yleistyvät. Norjassa poliisin, huumeviranomaisten ja hoitohenkilöstön keskeisenä toiminta-ajatuksena on ollut huumeiden haittojen vähentäminen. Tietyillä alueilla on jopa sallittu julkinen ja ulkosalla näkyvissä tapahtuva huumeiden piikittäminen. Euroopan valtiot suhtautuvat huumeisiin eri tavoin; huumepolitiikka on toisissa maissa sallivampaa ja toisissa tiukempaa. Kaikkialla kuitenkin tiedetään, että huumeidenkäyttö on valtava ongelma poliisille, hoitohenkilökunnalle ja varsinkin huumeidenkäyttäjille itselleen.

Riippuvuuden globaali ongelma

Sekä afganistanilaisen oopiumunikoiden viljelijän että huumeriippuvuudesta kärsivän narkomaanin elämää hallitsee riippuvuus. Maanviljelijällä on hyvin vähän vaihtoehtoja saada perheelleen elantoa ja turvaa, mikäli hän ei noudata paikallisten huumekaupan johtajien ohjeita. Samalla lailla huumeketjun toisessa päässä oleva huumeiden käyttäjä on fyysisesti ja psyykkisesti aineesta riippuvainen. Lisäksi hän on huumekauppiaiden ja -välittäjien armoilla. Huumeet hallitsevat ja haittaavat siis sekä tuottajan että kuluttajan elämää. Myös heidän perheensä ja ystävänsä kärsivät huumeiden vaikutuksista. Huumeiden vaikutus näkyy viranomaisten, poliisin ja sosiaalityöntekijöiden työssä kaikkialla maailmassa. Lisäksi riippuvuus huumekaupasta ja siihen kytkeytyneistä valtaisista rahasummista vaikuttaa lukuisten maailman valtioiden talouteen.

Perustehtävät

 1. Minkä maiden kautta kulkee tekstissä kuvattu heroiinin kulkureitti?
 2. Mitkä muut asiat liikkuvat huumekaupassa huumeaineiden lisäksi?
 3. Mainitse kolme sallittua kauppatavaraa ja kolme kiellettyä kauppatavaraa, jotka liikkuvat maailmankaupassa.
 4. Keskustele parisi kanssa tai pienryhmässä siitä, miten seuraavat asiat liittyvät globaaliin huumekauppaan:
  1. rikollisuus
  2. köyhyys
  3. poliisi
  4. perhe ja ystävät.

Medialukutaitotehtävät

 1. Tutustu sanomalehden taloussivuihin.
  1. Minkälaisia talousuutisia sivuilla on?
  2. Liittyykö jokin uutisista luonnonvaroihin ja tavaroiden kauppaan ja kuljettamiseen?
 2. Tutustu itsellesi tuttujen tavaroiden tuoteselosteisiin. Voit tarkastella esimerkiksi elintarvikepakkauksia tai vaatteiden saumoihin kiinnitettyjä tuotetietolappuja.
  1. Mitä tuoteselosteet kertovat tuotteen raaka-aineista ja valmistusmaasta?
  2. Pohdi, millainen kuljetusreitti tuotteella on ollut. Onko tuote valmistettu alkuperämaassa vai jalostettu raaka-aineista tuotteeksi vasta Suomessa?

Ihmisoikeustehtävät

 1. Mitä ongelmia huumeet aiheuttavat
  1. kehitysmaissa huumeita viljeleville ihmisille
  2. huumeiden salakuljettajille
  3. huumeiden käyttäjille
  4. huumeiden käyttäjien perheille ja ystäville
  5. tulliviranomaisille ja poliisille
  6. sosiaalityöntekijöille, jotka hoitavat huumeongelmaisia?