Ympäristö ja globalisaatio

Ympäristö on yhteinen

Jokaisella meistä on oma lähiympäristömme. Siihen kuuluu esimerkiksi rakennuksia, pihamaita, luonnonalueita ja teitä. Lähiympäristöä laajemmin voimme puhua Suomen ympäristöstä, Euroopan ympäristöstä tai globaalista ympäristöstä. Vaikka jotkut asiat tuntuisivat tapahtuvan vain omassa lähiympäristössä, on monilla ympäristöasioilla laajemmatkin vaikutukset. Se mitä tapahtuu Suomessa, vaikuttaa myös muiden alueiden ympäristöön.

Ympäristön ulottuvuudet

Ympäristö ei tarkoita pelkästään luontoa, vaikka luonto ja ekologinen näkökulma ovatkin hyvin tärkeitä ympäristössämme. Luonto on monella tapaa myös perusta kaikelle muulle toiminnallemme. Kestävän kehityksen määritelmän mukaisesti ympäristön osia ovat luonnon lisäksi myös sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen ympäristö. Sosiaaliseen ympäristöön liittyy esimerkiksi se, onko luokassasi mukava ilmapiiri ja se, miten kohtelet ystäviäsi. Kulttuuriseen ympäristöön liittyy esimerkiksi oman alueen ja myös muiden ihmisten kulttuurin tunteminen ja arvostaminen. Kun puhutaan taloudellisesta ympäristöstä, tarkoitetaan esimerkiksi luonnonvarojen käyttöä ja kaupankäyntiä.

Globaaleja ympäristökysymyksiä

Maapallolla on monia huolestuttavia ympäristökysymyksiä, joihin liittyvät ongelmat näkyvät eri alueilla eri tavoin. Esimerkiksi ilmastonmuutos huolettaa ihmisiä kaikkialla maailmassa. Muita globaaleja ympäristöongelmia ovat esimerkiksi merien saastuminen, maapallon kasvi- ja eläinlajiston eli biodiversiteetin vähentyminen, jätteiden määrän kasvaminen sekä ympäristömyrkkyjen lisääntyminen.

Ympäristöasioihin voi vaikuttaa

Vaikka globaalit ympäristöongelmat saattavat tuntua hyvin suurilta asioilta, voi hyvän ympäristön puolesta toimia monin tavoin. Ympäristöjärjestöillä on kampanjoita, joihin voi osallistua ja jotka pyrkivät herättämään ihmisiä ajattelemaan ympäristöään. Kouluissa ympäristöasioita opiskellaan monissa aineissa, ja tärkeää onkin ympäristönäkökulmien sisällyttäminen myös muihin kuin luonnontieteellisiin aineisiin. Esimerkiksi taito- ja taideaineet sekä yhteiskunnalliset aineet sopivat vallan mainiosti ympäristöasioiden edistämiseen. Myös uskonnon ja elämänkatsomustiedon näkökulmat ympäristöön ovat tärkeä perusta ajattelullemme.

Omassa elämässäsi voit tehdä monia ympäristötekoja. Niiden ei välttämättä tarvitse olla suuria harppauksia, vaan myös pienet askeleet ovat tärkeitä. Yhteistyö on voimaa, ja monista pienistä askelista syntyy suuria tekoja.

Kolme tarinaa Ympäristö ja globalisaatio -teemasta

Voit tutustua liikkumisen ja globalisaation suhteeseen kolmen esimerkkitarinan avulla. Yksi tarinoista kuvailee yhtä tämän hetken vakavimmista ympäristökysymyksistä, globaalia ilmastonmuutosta. Toinen tarina kertoo maapallon luonnonvaroista ja muutoksista, jotka olisivat tarpeen luonnonvarojen riittävyyden takaamiseksi. Tarinaan on valittu esimerkiksi kaksi näkökulmaa, energiakasvit ja ruokakasvit. Toisessa tämän tarinan esimerkeistä pohditaan etanolin valmistukseen liittyviä kysymyksiä sen valmistusmaassa Brasiliassa. Toisessa esimerkissä taas pohditaan geenimuuntelua ravinnontuotannossa sekä soijapavun käyttöä ja sen merkitystä ruokakasvina. Kolmas tarina kertoo nuoren ympäristövaikuttajan, Lempin, elämästä. Lempi kertoo toimintatavoista, jotka ovat hänelle tärkeitä ja jotka hän voi ympäristön puolesta toteuttaa.