Vaihtoehtoja energia- ja ruokakasveille

Tarvitsemme uusia vaihtoehtoja

Kaikki maapallon ihmiset tarvitsevat energiaa ja ruokaa. Öljy, kaasu, kivihiili, kaivannaiset sekä viljat ja muut ravintokasvit ovat maailmankaupan tärkeitä myyntiartikkeleita. Niitä kuljetetaan ja siirretään maailmankaupassa alueelta toiselle. Koska kulutus on lisääntynyt, uhkana on joidenkin luonnonvarojen hupeneminen. Tulevaisuuden maailma tarvitsee uutta, reilua kauppaa. Siihen liittyvät myös energia- ja ravintokasvien kasvattamiseen liittyvät eettiset toimintatavat ja ympäristökysymykset.

Etanolista vaihtoehto öljylle

Nykyisin maailmantalous on hyvin riippuvainen öljystä. Öljyn käyttöön liittyy kuitenkin monia suuria ongelmia. Kun öljyn hinta kohoaa, siitä seuraa bensiinin, lämmitysöljyn ja monien muidenkin tuotteiden hintojen nousu. Lisäksi öljyn käyttö on ongelmallista, koska fossiilisten polttoaineiden käyttö kiihdyttää globaalia ilmastonmuutosta. Paras ratkaisu ongelmiin olisi kulutuksen vähentäminen. Vaihtoehtoja öljylle on haettu biopolttoaineista.

Kuva: Brasilialaista kaupunkimaisemaa.

Brasilia on maailman johtava sokerin tuottajamaa. Sokerin lisäksi sokeriruo'osta jalostetaan myös etanolia. Sitä voidaan käyttää autojen polttoaineena joko pelkästään tai bensiinin kanssa sekoitettuna. Brasilia on myös maailman suurin etanolin tuottaja. Sieltä kuljetetaan etanolia myös suomalaisten autojen tankkeihin. Vaikka etanoli onkin erinomainen vaihtoehto öljylle, liittyy myös sen tuotantoon monenlaisia ongelmia.

Sokeriparonit haluavat pienviljelijöiden tilat

Brasiliassa sokerintuotantoa hallitsevat niin kutsutut sokeriparonit, jotka ovat anastaneet laajoja maa-alueita sokeriruo'on viljelyyn. Brasiliassa onkin kiistelty rajusti maanomistuskysymyksistä. Sokeriparoneilla on vaikutusvaltaa ja yhteyksiä viranomaisiin, joten he ovat voineet ajaa omia etujaan pienviljelijöitä paremmin.

Monilapsisen pienviljelijän Sergion perheen koti sijaitsi Pohjois-Brasilian Pernambucon osavaltiossa. Pienellä tilallaan Sergio viljeli hedelmiä, vihanneksia ja papuja. Hän piti myös muutamia kotieläimiä. Tila oli saarroksissa suurmaanomistajan sokeriruokoviljelmien keskellä. Sergion perheelle ilmoitettiin, että heidän pitäisi muuttaa pois tilaltaan. Sokeriparonin tavoitteena oli saada alueen pienviljelijöiden maat haltuunsa ja laajentaa sokeriruokoviljelmänsä yhtenäiseksi. Puskutraktorit olivat valmiina puskemaan ihmisten kodit ja viljelykset maan tasalle. Ihmisiä uhkailtiin ja peloteltiin, ja joidenkin koteja poltettiin. Tilanteen teki entistä ongelmallisemmaksi se, että paikalliset poliisit oli lahjottu.

Kuva: Brasilialaisia capoeiran harrastajia.

Muutto omalta tilalta suurkaupungin slummialueelle

Sergio olisi voinut jäädä suurplantaasille töihin. Sokerityöläisen elämä on kuitenkin äärimmäisen raskasta ja erittäin huonosti palkattua. Monen pienviljelijän kohtaloksi onkin koitunut muuttaa johonkin suurkaupungin slummiin. Brasiliassa näitä slummialueita kutsutaan faveloiksi. Myös Sergion perhe päätyi muuttamaan, kohteenaan Recifen kaupungin esikaupunkialue. Elämä sielläkään ei ole helppoa, sillä kunnollista työtä on vaikea saada myös kaupungissa.

Lasten ja nuorten kasvatus faveloissa ei ole helppoa. Nuoria uhkaa joutuminen väkivallan, rikollisuuden, prostituution ja huumejengien piiriin. Toisaalta on tärkeää muistaa, että vaikka köyhyys ja kurjuus liittyvät favelassa monien ihmisten elämään, ihmiset siellä kunnioittavat toisiaan ja pitävät toisistaan huolta.

Järjestöt auttavat faveloiden nuoria eteenpäin

Viime aikoina faveloissa on alkanut toimia järjestöjä, jotka työskentelevät vaikeissa oloissa elävien nuorten parissa. Tavoitteena on vahvistaa nuorten asemaa yhteiskunnassa ja auttaa heitä saamaan äänensä kuuluviin. Tärkeää on myös saada nuoret pois rikollisuuden ja huumejengien parista. Yksi tunnetuimmista faveloissa toimivista järjestöistä on Rio de Janeirossa toimiva Nós do Cinema. Sen tavoitteena on luoda vuoropuhelua yli yhteiskuntarajojen ja kannustaa ihmisiä yhteistoimintaan.

Luiza siirtää kipeät kokemuksensa filmille

Sergion perheen tyttäristä Luiza on päässyt mukaan radioasemaa pyörittävään kansalaisjärjestöprojektiin. Tämäkin projekti seuraa Nós do Cinema -järjestön toimintamallia. Siinä favelanuorille annetaan tekniset välineet ja ammattitaitoista ohjausta kirjoittaa omasta elämästä kertovia artikkeleita ja tuottaa tv- ja radio-ohjelmia. Luizan oman elämän suurin mullistus on ollut häätö ja muutto pois kotitilalta. Tätä asiaa hän haluaa projektissakin käsitellä. Luiza on oppinut projektissa esimerkiksi artikkelin kirjoittamisen ja tietokoneiden käytön perustaitoja. Häntä on opastettu myös käsikirjoittamiseen, viestintään, ääni-, valo- ja digitaalitekniikan käyttöön sekä valokuvaukseen liittyvissä asioissa. Näitä taitoja Luiza pääsee kokeilemaan filmihankkeessa, jossa käsitellään pienviljelijöiden pakkomuuton vaikutuksia. Filmiä tehdään yhteistyössä maanomistusoloihin vaikuttavan kansalaisjärjestön kanssa. Filmihankkeen päättymisen jälkeen Luiza aikoo itse toimia muiden favelanuorten ohjaajana ja järjestää heille toimintaa. Media-alan projektien kautta nuorille tarjoutuu myös mahdollisuus kouluttautua alalle ja saada myöhemmin mahdollisesti myös työtä.

Luizan filmihanke liittyy Brasilian pienviljelijöihin, mutta sillä on myös maailmanlaajuinen ulottuvuus. Vaikka biopolttoaineiden, kuten etanolin, käyttö onkin monella tavoin kannatettavaa, on myös tässä asiassa muistettava tuotantoon liittyvät ongelmat. Kun esimerkiksi Suomessa etanolin käyttö lisääntyy, näkyvät vaikutukset myös brasilialaisen pienviljelijöiden tilanteessa. Kaikessa maailmankaupassa pitäisikin selvittää tarkoin raaka-aineiden tuotannon ympäristövaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset.

Geenimuuntelu herättää toiveita ja pelkoja

Samoin kuin öljylle, myös tärkeimmille ravintokasveille on haettu uusia vaihtoehtoja. Ravinnontuotannossa uusia ratkaisuja on etsitty teknologian avulla. Geenimuunneltujen kasvien tuotannon on sanottu olevan maatalouden seuraava vallankumous, jonka avulla tuotetaan edullisesti riittävä määrä ravintoa koko maapallon väestölle. Geenitekniikan avulla kasviin yritetään siirtää haluttua ominaisuutta tuottava geeni, joka voi olla peräisin myös toisesta kasvilajista. Geenimuunneltujen kasvien tutkimuksella pyritään ravintoarvoltaan ja laadultaan parempien kasvien kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on kasvattaa satomääriä. Ruuan turvallisuutta puolestaan yritetään lisätä vähentämällä kasvien lannoitetarvetta sekä niiden alttiutta taudeille ja sääoloille. Suuret maatalousalan yritykset ovat kehittäneet omia lajikkeitaan, joiden sanotaan olevan vastustuskykyisempiä kasvimyrkkyjen suhteen ja tuottavan parempaa satoa.

Geenimuuntelu herättää suurten toiveiden lisäksi myös pelkoa. Kuluttajat ovat etenkin Euroopassa olleet epäileväisiä, eikä geenimuunneltuja ainesosia sisältäviä ruokatuotteita ole suosittu. On esitetty myös pelko siitä, että geenitekniikan avulla muunnellut kasvit voisivat siirtää uudet ominaisuutensa myös rikkakasveihin. Tällöin olisi vaarana uuden superrikkaruohon syntyminen. Geenimuuntelun pelätään myös syrjäyttävän alkuperäisiä kasveja ja vaikuttavan näin alueiden biodiversiteettiin.

Soijapapu on eurooppalaisten eläinten rehua

Soijapapu on tärkeä ravintokasvi maailmassa, vaikka moni suomalainen tunteekin soijan ainoastaan soijakastikkeen muodossa. Soijalla on runsaasti erilaisia käyttötapoja; siitä valmistetaan esimerkiksi hyvin terveellistä tofua. Tofua voi käyttää lihan tapaan esimerkiksi kastikkeissa, padoissa, pihveinä ja keitoissa. Hieman toisenlainen tofu taas korvaa maidon, ja siitä valmistetaan mm. jäätelöä ja juustoa. Eniten soijapapua käytetään kuitenkin eläinten rehuna.

Euroopassa lihantuotanto perustuu pitkälti tuontirehuun, siis myös soijaan.

Aiemmin geenimuunnellun soijan viljely oli kiellettyä Brasiliassa. Naapurimaassa Argentiinassa sen sijaan viljellään pääsääntöisesti geenimuunneltua soijaa, eikä perinteisiä ja geenimuunneltuja soijalajikkeita erotella. Nykyisin myös Brasiliassa geenimuunneltu soija on laillistettu ja viljellystä soijasta noin kolmasosan arvioidaan olevan geenimuunneltua. Perinteistä soijaa kasvatetaan Pohjois-Brasiliassa, josta myös pääosa Euroopan unioniin tuotavasta brasilialaissoijasta on peräisin.

Ruokaa on riittävästi, mutta se on jakautunut epätasaisesti

Uutiset kertovat nälänhädästä ja ruokapulasta eri puolilla maailmaa. Maapallon tilanne on huono, kuten Make poverty history - tee köyhyydestä historiaa -kampanjassa järkyttävästi todetaan: 35 000 ihmistä kuolee päivittäin syistä, jotka johtuvat äärimmäisestä köyhyydestä. Joissakin yhteyksissä on todettu, että geenimuuntelu voisi tuoda ratkaisun köyhyyteen ja maailmaan saataisiin tuotettua lisää ruokaa. Toki on tärkeää, että ruokaa olisi kaikille ihmisille tasapuolisesti. Se olisi kuitenkin mahdollista jo nyt. Nykyinen maailman ruokatilanne sallisi kaikkien maailman ihmisten ruokkimisen, mutta ongelmana on ruokavarojen jakaminen ja jakautuminen epätasaisesti eri alueiden kesken. Joissakin maailman maissa kärsitään ylipainon ja liiallisen ruuan aiheuttamista sairauksista, ja toisaalla taas ihmiset näkevät nälkää. Kehitysmaissa ruokatilanne parantuisi, mikäli rahakasvien viljelystä voitaisiin siirtyä enemmän omavaraiseen ravinnontuotantoon.

Perustehtävät

  1. Mille energiavaralle etanoli on vaihtoehto?
  2. Mistä etanolia valmistetaan?
  3. Mistä etanolia tuodaan Suomeen?
  1. Mitä hyötyjä kasvien geenimuuntelu voi tuoda?
  2. Mitä haittoja kasvien geenimuuntelu voi aiheuttaa?
 1. Tarvitaanko maailmaan lisää ruokaa?

Medialukutaitotehtävät

 1. Ota selvää,
  1. mikä on bensiinin litrahinta omalla alueellasi (jollakin huoltoasemalla)
  2. onko lähihuoltamolla tarjolla etanolipitoista biopolttoainetta
  3. miten biopolttoaineita mainostetaan. Mitä asioita mainonnassa nostetaan esiin?
 2. Selvitä Internetin avulla, miten Euroopan unionissa suhtaudutaan geenimuunneltuihin tuotteisiin. Löydät tietoa laittamalla hakusanoiksi samanaikaisesti sanat: Euroopan unioni, geenimuuntelu

Ihmisoikeustehtävät

 1. Mitä ongelmia etanolin tuottaminen aiheutti brasilialaisen pienviljelijä Sergion perheelle?
  1. Miten Luizan elämä on muuttunut sen jälkeen, kun hänen perheensä muutti pois kotiseudultaan?
  2. Miten filmiprojekti on auttanut Luizaa selviämään elämänsä muutoksista?