Ilmastonmuutos - miten siihen voi vaikuttaa?

Mitä ilmastonmuutos tarkoittaa?

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan maapallon lämpötilojen ja sademäärien muuttumista. Jo muutaman celsiusasteen lämmönnousu maapallon keskilämpötilassa muuttaa olennaisesti elämää nykyisillä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeillä. Lämpötilan kohoaminen johtuu kasvihuonekaasujen lisääntymisestä ilmakehässä. Hiilidioksidi on yksi tärkeimmistä kasvihuonekaasuista. Sitä vapautuu ilmakehään aina, kun poltamme öljyä, kivihiiltä, maakaasua, turvetta tai puuta. Energiaa ja luonnonvaroja kuluu, kun maailman ihmiset ostavat ja kuluttavat enemmän tavaroita, lämmittävät rakennuksiaan sekä liikkuvat yhä enemmän autoilla, lentokoneilla ja muilla moottoriajoneuvoilla.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksia

Ilmastonmuutos on globaali ilmiö, jolla on vaikutuksia kaikkien maailman asukkaiden elämään. Vaikutukset ovat kuitenkin erilaisia eri alueilla. On myös muistettava, että ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niiden laajuudesta on alan tutkijoidenkin joukossa monta mielipidettä. Kaikki ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutos muuttaa maapallon elämää ja ilmastonmuutosta pitäisi yhteisesti yrittää hidastaa.

Yksi tärkeä seikka, joka vaikuttaa ilmastonmuutoksen vaikutusten suuruuteen, on ihmisten ja valtioiden varallisuus. Köyhät ihmiset kärsivät enemmän kuin varakkaammat. Maapallon köyhimmillä alueilla ilmastonmuutosten yllätykselliset seuraukset voivat vaikuttaa esimerkiksi viljelysatojen määriin ja synnyttää nälänhätää ja muita katastrofeja.

Kuivuuskaudet yleistyvät

Aavikon laidalla elävien ihmisten arki kovenee, jos lämpötila kohoaa entisestään. Kasvien ja eläinten on yhä vaikeampi selviytyä ilman vettä. Veden varastointi ja kastelujärjestelmät ovat usein liian kalliita köyhille ihmisille. Kuumuus ja vedenpuute heikentävät entisestään sairaiden ja aliravittujen ihmisten terveyttä.

Hirmumyrskyt voimistuvat

Maapallon lämpötilan muuttuminen vaikuttaa myös sateisiin ja tuuliin. Joissakin paikoissa sataa enemmän, toisissa taas vähemmän kuin nykyisin. Lisääntyvät hirmumyrskyt uhkaavat ihmisten turvallisuutta ja rakennuksia. Tulvista ja hirmumyrskyistä varoittavat järjestelmät ovat parempia rikkaissa maissa, ja siksi tuhoilta suojautuminen on helpompaa rikkaiden maiden asukkaille. Ilmastonmuutos on siis tässäkin suhteessa vaikutuksiltaan epätasa-arvoinen.

Maapallon viileämmillä alueilla ilmaston lämpeneminen voi parantaa kasvien kasvua ja vähentää energiankulutusta talvella. Näillä alueilla kuitenkin jäätiköiden sulaminen, lisääntyneet sateet sekä rajut myrskytuulet voivat aiheuttaa uudenlaisia ongelmia.

Taudit leviävät

Kun lämpötila kohoaa, voivat monet kasvi- ja eläintaudit levitä uusille alueille. Esimerkiksi hyttysten levittämän malarian levinneisyyden pelätään laajenevan trooppisilla alueilla. Malaria on terveysriski erityisesti niille ihmisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada kunnollista terveydenhuoltoa ja joilla on alhaisempi vastustuskyky.

Miten Suomi ja muut valtiot voivat ehkäistä ilmastonmuutosta?

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan yhteinen asia. Eri valtioiden onkin pakko yrittää yhteistuumin löytää siihen ratkaisuja. Ilmastonmuutokseen koetetaan vaikuttaa kansainvälisillä sopimuksilla ja ohjauskeinoilla. Kioton ilmastosopimus astui voimaan vuonna 2005. Se sisältää päästövelvoitteet teollisuusmaille ja erilaisia ohjauskeinoja, joiden avulla kasvihuonekaasujen päästöjen määrää valvotaan.

Euroopan unionin maat ovat sitoutuneet vähentämään omaa hiilidioksidituotantoaan alemmalle tasolle. Ilmastosopimuksissa on sovittu kunkin maan osalta päästökiintiö eli tietty määrä hiilidioksidia, jonka se saa tuottaa. Kansainvälinen päästökauppa on menettely, jolla maat voivat muuttaa päästökiintiöitään. Suomen valtio jakaa päästöoikeuksia suurille energialaitoksille ja tehtaille. Energia- ja teollisuusyritykset tarvitsevat keinoja, joilla ne voivat seurata hiilidioksidipäästöjensä määrää.

Heli suunnittelee päästöjen seurantaa

Heli työskentelee kasvavassa suomalaisyrityksessä. Yritys on kehittänyt tietokoneohjelmia, joiden avulla voi seurata suurten energia- ja teollisuuslaitosten päästöjä. Näiden tietokoneohjelmien avulla yritykset voivat hoitaa laissa säädetyt luvat, päästöihin liittyvän raportoinnin ja oman tuotannonseurantansa. Itse tietokoneohjelmien lisäksi energia- ja teollisuuslaitokset tarvitsevat koulutusta. Päästökauppaan liittyvät asiat ovat tarjonneet Helinkin yritykselle suunnittelu-, konsultointi- ja koulutustehtäviä. Suomalaiset yritykset ovat saaneet päästöjen suunnitteluun ja seurantaan liittyviä työtehtäviä myös muista Euroopan unionin maista. Näin ilmastosopimuksiin liittyvä lainsäädäntö ja sen toteuttamista edistävä uusi teknologia tarjoavat työtä monille yrityksille.

Anssin perheen ilmastoteot

"Meidän koulussa kävi vierailija Ilmari-ilmastonmuutoshankkeesta. Tämä vierailija, Jaakko, kertoi ilmastonmuutoksen syistä ja vaikutuksista. Hauskinta oli, kun pelasimme Jaakon kanssa ilmastopeliä. Siinä joutui ihan oikeasti miettimään omaakin toimintaansa. Jaakko antoi meille Luonto-Liiton ilmastonmuutosoppaat, Polttopallot. Oppaassa on monia esimerkkejä siitä, mitä itse voi tehdä omassa elämässään ilmastonmuutoksen estämiseksi. Itse tutustuin oppaaseen kotona perheeni kanssa. Me päätimme aloittaa meidän perheen ilmastonmuutoskampanjan. Mietimme, mitä asioita voisimme omassa perheessämme helposti toteuttaa. Päädyimme seuraaviin tavoitteisiin:

 • Kierrätämme jätteet entistä paremmin.
 • Kävelemme ja pyöräilemme aina, kun mahdollista.
 • Omalla autolla kuljemme vain silloin, kun julkisilla liikennevälineillä ei voi kulkea.
 • Vältämme turhien tavaroiden ostamista.
 • Käytämme omaa ostoskassia uuden muovikassin sijaan.
 • Sammutamme valot, kun poistumme huoneesta!

Perustehtävät

 1. Selitä lyhyesti,
  1. mistä ilmastonmuutos aiheutuu
  2. mitä seurauksia ilmastonmuutoksella on.
 2. Miten ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat ilmetä
  1. nykyisillä aavikkoalueilla, esimerkiksi Saharan reuna-alueilla
  2. nykyisillä viileillä seuduilla, esimerkiksi Suomessa
  3. Floridassa, Bangladeshissa tai Tyynenmeren saarilla, jotka kaikki sijaitsevat hyvin lähellä merenpinnan tasoa.
 3. Mitä on päästökauppa?

Medialukutaitotehtävät

 • Tutustu ilmastonmuutossivustoihin. Niistä saat paljon ajankohtaista perustietoa ilmastonmuutoksesta. Sivustoilta löydät myös ajankohtaisia puheenvuoroja ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri aloille ja eri alueille.
 • www.ilmasto.org
 • www.dodo.org

Ihmisoikeustehtävät

 1. Keskustele parisi tai pienryhmän kanssa seuraavista väittämistä:
  1. Ilmastonmuutos on ihmisoikeuskysymys, koska se voi vaikuttaa ihmisten elinmahdollisuuksiin.
  2. Ilmastonmuutos voi parantaa suomalaisten elinmahdollisuuksia. Ilmaston muuttuessa Suomeen tulee muuttamaan paljon ihmisiä muilta alueilta.
  3. Ilmastonmuutos koskettaa enemmän köyhiä kuin rikkaita maita.