Hotellin työnjako
Ymparistöasiaa
Kokousjärjestelyt
Kirjeenvaihtoa
Tiedonhankintatehtäviä
Tutkimustietoa

 


SanastoKielioppiTyönhakuOhjeet
1. Sukunimi Tillnamn Surname
2. Etunimet Förnamn Given names
3. Kansalaisuus Medborgarskap Citizenship
4. Henkilötunnus Personbeteckning Date of Birth
5. Osoite kotimaassa Adress i hemlandet Address in native country
6. Matkan tarkoitus Syftet med resan Object of journey

Vapaa-aika Fritid Leisure

Ammattiin liittyvä Professionell Professional

Muu Annan Other

 
Valmis