Hotellin työnjako
Ympäristöasiaa
Kokousjärjestelyt
Kirjeenvaihtoa
Tarjouspyynnöt ja tarjoukset
Tee tarjous
Tiedonhankintatehtäviä
Tutkimustietoa


SanastoKielioppiTyönhakuOhjeet


Hotellin ja asiakkaan väliseen kirjeenvaihtoon kuuluvia asiakirjoja ovat tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset tai varaukset, vahvistukset, laskut ja valitettavasti myös valitukset eli reklamaatiot.

Kysely tai tarjouspyyntö
Tarjous
Tilaus
Vahvistus

Valitse haluamasi osa-alue vasemmalta.