Hotellin työnjako
Ympäristöasiaa
Kokousjärjestelyt
Kirjeenvaihtoa
Tarjouspyynnöt ja tarjoukset
Tee tarjous
Tiedonhankintatehtäviä
Tutkimustietoa


SanastoKielioppiTyönhakuOhjeet

Tarjouspyyntö

Jos asiakas haluaa järjestää kokouksen hotellissa, hän joko soittaa hotellin myyntipalveluun tai lähettää tarjouspyynnön faksilla tai sähköpostilla. Nykyään yhteydenottoväline on yhä useammin sähköposti. Monilla hotelli- ja matkailuyrityksillä onkin Internet-sivuillaan kysely- tai tarjouspyyntölomakepohjia, joihin asiakas vain täyttää yhteystietonsa ja toivomuksensa sekä lähettää kyselyn palvelun tarjoajalle.

  • Tutustu netissä eri hotellien tarjouspyyntölomakkeisiin ja malleihin.

Tarjous

Tutustu tarjouksen tekoon seuraavan tarjouskirjemallin avulla ja käy läpi sen kohtia myös lisäselityksien avulla, jos tarjouksien kirjoittaminen on sinulle uutta. Tarjouskirje kirjoitetaan samaa standardia noudattaen kuin mikä tahansa asiakirja (työhakemus, tilaus).