Hotellin työnjako
Ymparistöasiaa
Kokousjärjestelyt
Kirjeenvaihtoa
Tiedonhankintatehtäviä
Tutkimustietoa
Suomalaiset matkailijoina
Hotelliyöpymiset Suomessa
Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa
Hyödyllisiä matkailuun liittyviä www-osoitteita


SanastoKielioppiTyönhakuOhjeet

Hotelli- ja matkailuala on kiehtova ala, jossa ihmiset, kulttuurit ja kielet kohtaavat. Vuosittain sekä koti- että ulkomaisten matkailijoiden liikkumista seurataan monien tutkimusten avulla. Hotelli- ja matkailuyrityksen työntekijänä pystyt tarjoamaan ja kehittämään palveluja entistä paremmin, kun seuraat alan tutkimusta ja kuuntelet asiakkaiden antamaa palautetta feedback.

Valitse seuraavista vasemmalta haluamasi osa-alue.