Kielivinkki - opas tehokkaaseen kielenopiskeluun

Oikopolut

Sisällöt

Osaamisen tasot

Yleiseurooppalainen viitekehys määrittelee vaativan osaamisen tason seuraavasti, eli tätä todella taitava kielentaitaja osaa (vapaa mukaelma):

Kuuntelutaidot ja puhuminen

Pystyy puhumaan tai kuuntelemaan puhetta monimutkaisistakin asioista vaivatta. Osaa pitää vapaamuotoista keskustelua yllä abstrakteistakin asioista pitkään ja ymmärtää näissä tilanteissa käytävää keskustelua helposti. Puhuu sujuvasti ja ilmaisee itseään monipuolisesti vaihtelevia ilmaisuja käyttäen.

Lukeminen

Ymmärtää sujuvasti vaativaakin kieltä. Ymmärtää monimutkaisista asioista kertovaa tekstiä esim. tasokkaita sanomalehtiartikkeleita lukiessaan. Pystyy lukemaan suhteellisen nopeasti tekstin sisällöt ymmärtäen.

Kirjoittaminen

Pystyy kirjoittamaan esimerkiksi kirjeitä melkein mistä aiheesta hyvänsä. Kykenee kirjoittamaan pitkähkön kirjoitelman. Osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja tarkkoja ilmaisuja käyttäen. Mahdolliset vaikeudet ovat yleensä sanastollisia kuten jokin uusi kielen ilmaisu tai yksittäinen sana, joka ei ole vielä kirjoittajalle tuttu.

Lue lisää aiheesta

Council of Europe language education policy

Esimerkit: