Kielivinkki - opas tehokkaaseen kielenopiskeluun

Oikopolut

Sisällöt

Tunnista itsesi oppijana

Aikaisemmin luultiin, että on olemassa vain kahdenlaista älykkyystyyppiä: kielellinen ja loogis-matemaattinen. Nykyisin älykkyystyyppejä tunnustetaan olevan jo useita. Ihmisen älykkyys koostuu useista eri tekijöistä, jotka tulevat esiin meissä eriasteisina.

Näiden tekijöiden tunnistaminen auttaa sinua oman opiskelusi tehostamisessa. Opiskele niin, että huomioit tapasi oppia opiskellessasi. Testaa itsesi! Valitse oheisesta listasta otsikoita klikkaamalla ne kolme tyyppiä, jotka selkeästi tunnistat omiksesi, eli jotka voimakkaimmin vaikuttavat sinussa.

Valittuasi kolme otsikkoa sivun alalaidassa näytetään juuri näille oppijatyypeille soveltuvia kuvauksia ja oppimisvihjeitä. Voit aloittaa testin alusta lataamalla sivun painamalla selaimen "reload"/"refresh" -painiketta tai näppäinkomennolla ctrl+r.

Tyyppi 1

 • Sinun on saatava olla välillä yksin
 • Kärsit, jos sinun on oltava ihmisten kanssa tekemisissä kaiken aikaa
 • Kirjoitat mielelläsi päiväkirjaa, vain itseäsi varten
 • Syvennyt kirjan lukemiseen
 • Uppoudut ajattelemaan asioita syvällisesti yksin ollessasi
 • Olet hajamielinen, joidenkin mielestä jopa hidas, koska olet uppoutunut ajatuksiisi

Tyyppi 2

 • Viihdyt toisten seurassa
 • Olet aidosti kiinnostunut ihmisistä
 • Vaistoat herkästi ihmisten mielialoja
 • Huomioit nopeasti persoonallisuuseroja
 • Aavistat myös toisten motivaation ja aikomukset

Tyyppi 3

 • Edustat tieteellistä ajattelukykyä
 • Ratkaiset mielelläsi ongelmia
 • Pystyt muodostamaan kokonaisuuksia hajanaisesta tiedosta
 • Oivallat nopeasti asioiden välisiä suhteita
 • Panet asiat tärkeysjärjestykseen ja ajattelet järjestelmällisesti

Tyyppi 4

 • Pystyt luomaan helposti tarinoita ja tuottamaan tekstiä
 • Otat mielelläsi osaa keskusteluihin
 • Kielellisten ongelmien ja arvoitusten ratkominen kiehtoo sinua
 • Sanojen ja tekstin kanssa työskentely innostaa sinua

Tyyppi 5

 • Tahti, rytmi, äänenvaihtelut ja voimakkuus vetoavat sinuun
 • Sinun on vaikea olla pitkään ilman musiikkia
 • Rentoudut parhaiten kuunnellen musiikkia
 • Musiikki auttaa sinua keskittymään tehokkaasti

Tyyppi 6

 • Pystyt näkemään asiat kuvina mielessäsi
 • Osaat kartoittaa tilaa
 • Hahmotat asioiden rakenteet vaikeuksitta
 • Tarkkailet asioita monipuolisesti
 • Siirryt päiväunissasi toiseen aikaan ja paikkaan

Tyyppi 7

 • Liikkeen täydellisyys ja tarkkuus ovat sinulle tärkeitä
 • Liikkeen hallintataitosi ei ole opeteltua, vaan luontaista
 • Omaksut erilaiset liikuntalajit nopeasti
 • Hallitset nopeasti liikettä vaativat toimet kuten auton käsittelyn tai näppäimistöllä työskentelyn

Tyyppi 8

 • Luonnon kanssa sovussa eläminen on sinulle olennaista
 • Havaiset tarkasti ympäröivässä luonnossa tapahtuvat muutokset
 • Olet tarkkaavainen ja havaitset asiat herkästi
 • Luonnon rytmi ja muutokset ovat keskeisiä

Nämä älykkyystyypit vaikuttavat sinun oppimiseesi:

 1. Intrapersoonallinen oppija, "älyllinen yksin oppija". Opiskelet asioita mielelläsi yksin, esimerkiksi oppitunneilla nautit vaiheista, jolloin saat työskennellä yksin. Kotona yksin opiskelu on sinulle nautinto.
 2. Interpersoonallinen oppija, "sosiaalisesti älykäs". Sinun oppijatyypillesi sopii hyvin toisten kanssa yhdessä opiskelu, esimerkiksi pari- ja ryhmätyöskentely.
 3. Loogis-matemaattinen oppija, "numero- ja päättelyälykäs". Oppijatyyppiäsi suosii kaikki analysointiin liittyvä oppiminen, analysoit mielelläsi esimerkiksi tekstiä.
 4. Kielellisesti älykäs oppija, "kieliälykäs". Sinulle sopii kaikki kielen lukemisen, kuuntelun, kirjoittamisen ja puhumisen parissa työskentely.
 5. Musikaalisesti älykäs oppija, "musiikkiälykäs". Vahvuutesi on vieraiden kielten ääntäminen. Musiikki auttaa keskittymään tehokkaammin vieraan kielen opiskeluun, opiskelu tuottaa tulosta, jos oppimiseen liitetään musiikki tavalla tai toisella.
 6. Visuaalis-spatiaalinen oppija, "kuvallisesti älykäs". Opit helposti kuvien ja videoiden avulla, sinulla on vahva tilan hahmottamiskyky. Lapsena tällä tavalla lahjakkaat lapset voivat leikeissään kuvitella voivansa tehdä itsensä näkymättömiksi ja voivansa matkustaa taiottuihin maihin.
 7. Kinesteettinen oppija, "kehollisesti älykäs". Sinun vahva alueesi on liikkeen hallinta. Opit helposti liikkeen kautta, myös erilaiset esitykset ja roolipelit auttavat sinua oppimaan.
 8. Naturalistinen oppija "luonnontieteellisesti älykäs". Luonnon tarkkailu ja havainnot luonnosta vaikuttavat voimakkaasti oppimiseesi.

Esimerkit: