Kirjallisuuden opetus

Kunnarissa kirjallisuudenopetus ja siihen liittyvät tehtävät perustuvat elämyksellisyyteen eli lukijan omakohtaiseen lukukokemukseen ja sen jakamiseen muille. Elämyksellisyys tulee erityisesti esille monipuolisten tehtävien kautta. Uudessa opetussuunnitelmassa tekstikäsitys on laaja eli teksti on käsitteenä monimuotoinen. Kunnarissa tuetaan laajaa tekstikäsitystä ottamalla elokuva osaksi lukemista. Kuva ja ääni muodostavat yhdessä tekstin, joka kertoo tarinan. Kirjan lukija ja elokuvan katsoja muokkaa lukemaansa tai katsomaansa tarinaa ja sen tekstiä uuteen muotoon tehtävien kautta. Tehtävissä korostuvat erilaiset tekstin muodot, kuten mediatekstit, kuva, merkit ja symbolit.

Kunnarin yksi menetelmällinen perusidea on opettaa oppilaita itsenäiseen työskentelyyn. Lukukokemusta rikastuttaa se, että oppilailla on mahdollisuus käsitellä kokemusta toisten kanssa. Opettaja voi ohjata ja rohkaista oppilaita tähän elämyksellisten harjoitusten avulla.