MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Bodil Lindfors
Född:
12.3.1951
Bosatt:
Yrke:
Åbo
Utbilding:
Studentexamen 1969, odontologie kandidat 1971, filosofie magister 1973, psykologie licentiat 1996, filosofie doktor 2002.
"Det stora temat i mitt författarskap är förhållandet mellan man och kvinna. Vad innebär det att vara kvinna, man, älskande? Varför är kärlek och hat så ofrånkomligt sammanflätade? Hur kommer det sig att samma mönster återspeglar sig i relation efter relation?"

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare