MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Christer Boucht
Född:
4.11.1911
Bosatt:
Vasa
Yrke:
Utbilding:
Jur. lic. vid Helsingfors universitet
"En enda gång har jag skrivit lyriskt. Det är i Grönlandsboken, där jag beskriver hur nordanvinden fick isnålarna på en vattenpöl att ge ifrån sig ett sprött och tunt ljud. Det var fantastiskt vackert. Det är den enda text jag någonsin ansträngt mig med för att ska låta bra. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare