MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Henrika Ringbom
Född:
20.10.1962
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Började studera litteratur och socialantropologi vid Helsingfors Universitet 1981, valde litteraturvetenskap som huvudämne och kompletterade med religionsvetenskap, gick Biskops-Arnös skrivarkurs hösten 1987.
"Jag vill skapa skönhet med språket och lyfta fram vissa värden, ett sätt att vara på."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare