MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Jens Enqvist
Född:
10.5.1923
Bosatt:
Jakobstad
Yrke:
Utbilding:
Studerade per korrespondens efter folkskolan, främst svenska men också engelska och bokföring. Arbetat fram till pensionen som egen företagare inom kontorsmaskinsbranchen.
"När jag började måla gillade främst äldre mina naturmotiv men genast när jag började ta ställning till samhället i mitt måleri, försvann den målgruppen. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare