MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Robert Åsbacka
Född:
8.2.1961
Bosatt:
Malmköping, Sverige
Yrke:
Författare
Utbilding:
Fil.mag., forskarutbildning
"Jag tror att jag vill visa det man ofta förbiser. Jag har i många år försökt få syn på det som är så självklart att det blivit osynligt. Det är inte lätt."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare