MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Benedict Zilliacus
Född:
11.1.1921
Bosatt:
I Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Student 1939, klassiska studier vid Helsingfors universitet, arbetat som journalist sedan 1945
"Jag återkommer gärna till skärgården, min karelska barndomsmiljö och upplevelserna under krigen. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare