MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Margaret Haikola
Född:
29.12.1918
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Fil. mag. med botanik, zoologi, genetik och kemi som huvudämnen
"Mitt motto är att man inte ska bygga murar när man skriver utan öppna dörrar i de murar som finns. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare