MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Tom Paxal
Född:
23.9.1947
Bosatt:
Borgå
Yrke:
Utbilding:
Idrotts- och ungdomsexamen från Solvalla, jobbat som idrottsinstruktör men är också utbildad matros. Jobbade 1977-79 som socioterapeut, har också arbetat som vårdare för utvecklingsstörda och som gymnasielärare. Numera författare på heltid.
"Det jag vill är att författare ska avslöja saker och ting; maktmissbruk och svåra saker i samhället."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare