MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Bo Carpelan
Född:
25.10.1926
Bosatt:
Esbo (sedan 1961)
Yrke:
Författare (har jobbat på bank, bokhandel och bibliotek, konstnärsprofessor 1973
Utbilding:
Fil. mag. 1951 (svensk litteratur, filosofi, historia), fil. dr. 1960 (Gunnar Björling)
"Med "Axel" arbetade jag i sexton år. Den boken skrev jag först på små bibliotekskort som jag samlade i en trälåda. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare