MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Thomas Wulff
Född:
24.8.1953
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Fil. mag. i svensk litteratur (Studerade även filosofi och engelsk filologi)
"Egentligen ville jag bli rocksångare men jag sjunger som en kråka."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare