MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Annika Larsdotter Luther
Född:
2.6.1958
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Fil. mag. vid Helsingfors universitet 1985, lärarbehörighet 1996; arbetar som lärare i biologi, geografi och humanekologi vid Tölö gymnasium
"Jag omges av barn och ungdomar både hemma och i jobbet och därför känns det naturligt att skriva just för dem. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare