MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Ulrika Nielsen
Född:
1.1.1974
Bosatt:
Stockholm
Yrke:
Författare
Utbilding:
Fil.mag. i litteraturvetenskap, Åbo Akademi 1993 1999; litterär gestaltning, Göteborgs Universitet 2002 2004
"Jag har alltid skrivit. Jag tror att det är så här: Jag kan inte bara vara i verkligheten, jag måste hantera den."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare