MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Tomas Mikael Bäck
Född:
18.2.1946
Bosatt:
Helsingfors sedan 1965
Yrke:
Poet (har tidigare jobbat som bibliotekarie)
Utbilding:
Hum.kand. vid Helsingfors universitet (svensk litteratur, nordisk filologi, psykologi, pedagogik) och biblioteksexamen vid Svenska social- och kommunalhögskolan
"Som finlandssvensk är man inte finsk, inte rikssvensk, man befinner sig mellan två stolar och man får ganska lite respons."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare