MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Kjell Lindblad
Född:
14.1.1951
Bosatt:
Dragsfjärd
Yrke:
författare på heltid sedan början av 90-talet (har tidigare bl.a. jobbat på sjuk
Utbilding:
parkbarn, lekskola, folkskola, mellanskola, merkonom, pol. kand. i journalistik vid Svenska social- och kommunalhögskolan.
"Som författare måste man alltid tro på att den där riktigt stora boken ännu är oskriven, även om den med största sannolikhet också kommer att förbli det. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare