MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Barbara Winckelmann
Född:
27.11.1920
Bosatt:
Emsalö
Yrke:
Utbilding:
Utbildad reklamtecknare
"Jag vill väcka människors intresse för historia och visa hur människan som sådan är likadan, oberoende av under vilket århundrade hon lever. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare