MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Carina Karlsson
Född:
18.2.1966
Bosatt:
Sund, Åland
Yrke:
Utbilding:
Grundskola, handelsinstitut. Arbetar nu som poet och frilansskribent, och försöker dessutom verka för litteraturen genom att medverka i olika litterära projekt, bl.a. som mentor för andra skrivare.
"Språket är min trogna följeslagare, min orädda spanare och min muskulösa stridshäst. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare