MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Bror Rönnholm
Född:
15.3.1949
Bosatt:
Åbo
Yrke:
Utbilding:
mellanskola, merkonom, Studentexamen, fil. mag. i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.
"Ytterst tror jag nog att mitt skrivande har sin drivkraft i behovet att gestalta och bearbeta olika typer av personlig problematik."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare