MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Vivi-Ann Sjögren
Född:
31.5.1938
Bosatt:
Har fem
Yrke:
Skådespelare och författare
Utbilding:
Student från Grankulla samskola 1956
"Det är viktigt att förflytta sig och utsätta sig och inte bara sitta och titta rakt fram, även om det också kan vara mycket viktigt att sitta stilla och upptäcka allt som sker. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare