MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Berndt Zilliacus
Född:
1.1.1959
Bosatt:
Tenala
Yrke:
Utbilding:
Bildningsväg: Ekenäs forstinstitut, Ekenäs hantverksskola, hovslagarutbildning i kursform, edsvuren translator från finska till svenska
"Författare har jag alltid varit. Men sedan är det en annan femma att hinna skriva och ytterligare en femma att bli publicerad. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare