MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Joakim Groth
Född:
21.12.1953
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
HuK
"Jag måste vara en mycket omedveten människa, jag vill bara skriva berättelser och skådespel om ämnen som jag på något sätt finner intressanta, om karaktärer som är berörande för mig och hitta på historier som jag själv gärna vill ta del av."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare