MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Paul Gundersen
Född:
7.6.1921
Bosatt:
I Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Dipl.ing. från Tekniska Högskolan, Helsingfors
"Efter upplevelser under fem oavbrutna år i uniform, och senare ett äventyrligt liv på fem kontinenter lämnade min dotter mig inte ifred förrän jag lovade skriva."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare