MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Bengt Ahlfors
Född:
28.12.1937
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Fil.mag. 1967 med svensk litteratur, nordiska språk och statslära som ämnen
"För det mesta skriver jag för skådespelare, och genom dem för de människor som ska se och lyssna till dessa skådespelare."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare