MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Hjördis Lund
Född:
9.6.1936
Bosatt:
Jakobstad
Yrke:
Utbilding:
folkskola, Kronoby folkhögskola 1953-54, studentbetyg i modersmålet 1993, skrivargruppsledarutbildning.
"Det blev dikter av en slump. Jag gick på skrivarkurs och kursledaren ville att vi skulle skriva dikter och fatta oss kort för att hinna gå igenom allas texter."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare