MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Margaretha Hupa
Född:
16.7.1954
Bosatt:
Uppvuxen i Kauttua, skolgång i Björneborg, bor i Åbo
Yrke:
Utbilding:
Psykolog, psykoterapeut
"Jag kan tycka väldigt illa om ord, bli besviken på deras bristande bärkraft. Och samtidigt; ord kan göra så mycket gott, så mycket illa. Det är dem vi har att försöka nå varandra med. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare