MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Elsa Marttila-Strandén
Född:
1.7.1921
Bosatt:
Karleby
Yrke:
Utbilding:
Kristliga folkhögskolan Nykarleby 1937-38. Utexaminerad från Småskollärarinneseminariet i Vasa 1945. Hum. kand. 1947. Folkskollärarexamen vid Ekenäs seminarium 1948.
"Jag försökte ha förståelse för människor i mina böcker, kanske mer örståelse än vad jag har nu.."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare