MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Agneta Enckell

Bild: Agneta Enckell
Namn:
Agneta Enckell
Född:
26.12.1957
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Hum. kand med svensk litteratur som huvudämne
Verk:
 • Förvandlingar mot morgonen. Söderströms 1983.
 • rum; berättelser. Söderströms 1987.
 • åter. W&W, Söderströms 1995.
 • Falla (Eurydike). Söderströms 1991.
 • sitt ansiktes avtryck, eller stenens begär. W&W, Söderströms 1998.
 • Poesi med andra ord (tillsammans med Henrika Ringbom och Peter Mickwitz). Söderströms 2003.
 • Innanför/utanför. Söderströms 2005.
 • Har skrivit hörspelet Häxans dröm är en lädervinge (1985).
 • Har också gjort text-ljudprogram för Rundradion tillsammans med Patrick Kosk.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Jag har alltid läst böcker, så började jag studera litteratur. Litteraturen och språket är ett slags hemort för mig, där det känns bra att vara. Först ville jag pröva att ge ut en bok, och det lyckades, visserligen med en hel del arbete. Sen ville jag pröva en gång till, och det gick också... Egentligen är varje bok ett nytt försök att bli författare.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • För mig som poet var till en början poeter som Katarina Frostenson, Ann Jäderlund, Eva-Kristina Olsson och Tomas Mikael Bäck viktiga. En poet som är som en stjärna för mig är Paul Celan. Språkmedvetna poeter över huvud taget är viktiga.
För vem skriver du?
 • Jag tror att man riktar sig till sig själv när man skriver. Jag har ingen speciell i tankarna. Det finns ett abstrakt "du" någonstans som man riktar sig till, eller kanske inte så abstrakt, men oåtkomligt för en själv.
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Det är verkligen utmanande att skriva poesi på svenska. Svenskan är ett substantivtungt språk, det blir en utmaning att få rörelse i texterna.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Skrivandet är mitt sätt att vara, att leva. Jag tror att den största uppgiften man har i livet är att leva det fullt och rikt, så gott man kan. För mig innebär det bland annat skrivande, för andra innebär det andra saker. - Jag tror att man genom att försöka leva i och med det man helst vill och bäst kan, också kan ge mest till andra, om man nu alls kan ge någonting till andra...
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
 • Jag tycker att litteraturen kunde ha en mycket större betydelse och kunde vara en naturligare del i samhället, bland annat i skolorna. Jag tycker att förmågan att läsa skönlitteratur ofta är ganska ytlig. Man borde från början lära sig läsa på ett djupare plan, då ger ju läsningen så mycket mer. - För att läsningen ska vara en viktig upplevelse i livet så borde den ju vara djup, rik och betydelsefull för en… Och fungera i växelverkan med andra aspekter av ens liv och ge en något som man annars inte får.
Vad ger dig inspiration?
 • Nog finns det väl något slags inspiration ibland, men oftast ligger det mycket arbete och frustration och väntan bakom. Tystnaden och väntan är väl det som krävs för att inspirationen ska infinna sig för mig. En gång rafsade jag ner en anteckning om att det svåraste med poesiskrivandet är att låta bli att arbeta... - Ibland kan en dröm inspirera. Ofta kan jag komma på några ord om jag lägger mig ner på sängen och vilar en stund mitt i arbetet.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Att kunna fortsätta skriva! Jag håller just nu på och färdigställer en bok som jag hållit på med länge.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?