MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Kent Danielsson

Bild: Kent Danielsson
Namn:
Kent Danielsson
Född:
14.1.1953
Bosatt:
Kumlinge, Åland
Yrke:
Utbilding:
Teol mag. Jag arbetar som präst.
Verk:
 • Bilder brister vita (dikter). Söderströms 1988.
 • Anna Valderina Ängelfisk (dikter). Söderströms 1997.
 • I minnet av en kyss; Iliana Olgakova (dikter). Söderströms 2001.
 • Balladen om Bels Ols. Söderströms 2007.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Jag började skriva i tidiga tonåren. Skrivandet har för mig alltid varit en konkret upptäcksresa, i språket, i erfarenheter och i det fördolda. Att skriva är för mig att vara en upptäcktsresande i de inre geografierna.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Under ungdomstiden var det Rabbe Enckell, Gunnar Björling och Peter Sandelin. Senare blev det Valdemar Nyman, Michaux, Rene Char, och så Rainer Maria Rilke! Idag är det Bibeln, Poetiken och Anatomin.
För vem skriver du?
 • För nyfikenheten i mig, för längtan i mig, för rädslan i mig, bland många andra skäl.
Hur arbetar du som författare?
 • Jag skriver dagligen, och lär mig av det jag finner. Jag inkarnerar det skrivna i det kroppsliga genom gång, tystnad, meditation. Jag låter puls, andning och vandring finna rytmen och låter rytmen skriva om, skriva om, skriva om.
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Kritiskt förälskat.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Jag vill upptäcka och registrera de inre kontinentalplattornas ständiga rörelser.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
 • Den bortomspråkliga kunskapen och det kroppsliga vetandet.
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
 • Identitetsskapande.
Vad ger dig inspiration?
 • Dialog. Rörelse.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Att lära mig mera och få skriva mera.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?
 • Jag har haft getter i många år. De är underbara djur; intelligenta, envisa och sturska. Idag har vi bara en liten katt som heter Sisera.