MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Zinaida Lindén

Bild: Zinaida Lindén
Namn:
Zinaida Lindén
Född:
29.12.1963
Bosatt:
Åbo sedan 1995
Yrke:
Författare
Utbilding:
Fil. mag. vid Leningrads universitet 1986 (svenska och svensk litteratur)
Verk:
  • Överstinnan och syntetisatorn (noveller). Söderströms 1996.
  • Scheherazades sanna historier (noveller) Söderströms 2000.
  • Nye Nordiske Landskaber (antologi). Nordiska ministerrådet 2003.
  • I väntan på en jordbävning (roman). Söderströms, 2004.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?