MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Bodil Lindfors

Bild: Bodil Lindfors
Namn:
Bodil Lindfors
Född:
12.3.1951
Bosatt:
Yrke:
Åbo
Utbilding:
Studentexamen 1969, odontologie kandidat 1971, filosofie magister 1973, psykologie licentiat 1996, filosofie doktor 2002.
Verk:
 • Trädgård i förvandling (dikter). Söderströms 1976.
 • Anteckningar från ett hus vid floden (dikter). Söderströms 1978.
 • Om glädjens alkemi (dikter). Söderströms 1979. Delupplaga: Rabén & Sjögren 1980.
 • New York nätter och dagar (dikter). Söderströms 1982. Delupplaga: Författarförlaget 1983.
 • Equinox (prosa). Söderströms 1985.
 • Den förnekade bilden (dikter). Söderströms 1986.
 • Insektliv (dikter). Söderströms 1989.
 • Havets trösklar (dikter). Söderströms 1993.
 • Tulpan (dikter). Söderströms 1997.
 • Att drömma i Finland (essäer om passioner, skam och saknad). Söderströms 2001.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Med hjälp av språket får jag klarhet och grepp om komplexa verkligheter. Språket fick redan tidigt en speciell laddning för mig. Jag har skrivit sedan fyraårsåldern, men började skriva på allvar i samband med min första kärlekshistoria när jag var 16-17. Sedan dess har jag skrivit kontinuerligt.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Som 17-åring var det poeten Hjalmar Gullberg, senare poeterna Gunnar Ekelöf, Charles Baudelaire, Gunnar Björling, Rainer Maria Rilke och William Blake. Den gamla kinesiska spådomsboken I Ching, Förvandlingarnas eller Växlingarnas bok är ett verk jag vill nämna. Bland teoretikerna är det Roland Barthes, Wilfred Bion och Jaques Lacan.
För vem skriver du?
 • När jag skriver är det en annan, okänd del av mig själv som inte har plats i språket som vill göra sig hörd. Paradoxalt nog är det en sida som själv inte har tillgång till ord, man kunde kalla den det omedvetna. Den riktar sig alltid till någon annan, men jag vet inte riktigt till vem.
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Det är ett förhållande av stor förundran och tacksamhet även om språket alltid är något problematiskt. Jag upplevde tidigt en förundran över varför ord smakar och känns som de gör. Även om man ibland har en känsla av att språket inte lyder, ger det ändå en möjlighet att få större förståelse för sig själv och knyta an till andra. Genom språket får man andras verklighet uppenbarad för sig.
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
 • Passion. All slags entusiasm. Nyfikenhet. En växelverkan med andra som är sexuellt och intellektuellt stimulerande, oväntad eller överraskande, även om det är mindre häftiga kast i parrelationen i den här åldern. - Mitt arbete som psykoterapeut är också inspirerande. Att utforska det okända ökar tilltron till växandets möjligheter, och jag har långsamt fått en större tillförsikt till språkets och förändringens möjligheter.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Jag vill bli en vis, gammal kvinna.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?
 • Min son är allergisk, så vi får nöja oss med akvariefiskar och ödlor. Som barn hade jag hund och som ung vuxen flera katter.