MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Bror Rönnholm

Bild: Bror Rönnholm
Namn:
Bror Rönnholm
Född:
15.3.1949
Bosatt:
Åbo
Yrke:
Utbilding:
mellanskola, merkonom, Studentexamen, fil. mag. i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.
Verk:
 • En värld reducerad (dikter). Schildts 1990.
 • Spegel på glänt (dikter). Schildts 1993.
 • Falla samman (dikter). Schildts 1998.
 • Och skogen blir en orgel (red.). Schildts 2003.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Jag har ett behov av att uttrycka mig och kommunicera och bearbeta min verklighet genom skrivandet. Jag började skriva i 20-årsåldern och medverkade på 70-talet i några antologier. Det var liksom meningen att jag skulle debutera då, men det blev nu inte så. Jag debuterade först 1990. Under tiden skrev jag ganska litet skönlitterärt. I stället sysslade jag med journalistiskt och analytiskt skrivande, med litteratur- och teaterkritik.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Det är en fråga som jag har svårt att besvara. Det är svårt att lyfta fram någon särskild författare eller ange någon särskild brytningspunkt. De är många, många. Jag började läsa skönlitteratur först i 18-årsåldern men efter det har jag läst desto mera. Det hade att göra med att jag är uppvuxen i en arbetarmiljö där det visserligen lästes, men inte så mycket skönlitteratur .
För vem skriver du?
 • För alla intresserade. Jag har ingen specifik målgrupp.
Hur arbetar du som författare?
 • Mitt sätt att närma mig poesin kräver lugn och ro. I primärstadiet kan jag inte just skapa något vid sidan av jobbet. Det krävs ledighet, längre tidssjok då jag kan ägna mig åt poesin. Bearbeta mina texter kan jag göra när jag inte har lika mycket tid. Jag skriver mest under semestrar och tjänstledigheter.
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Gott. Nåja, i själva verket är det väl tudelat. Å ena sidan ser jag språket som något problematiskt, otillräckligt, trubbigt och skymmande. Å andra sidan är det en stor glädje att jobba med språket, leka med språket, skapa i språket. Det ligger en kreativ glädje i detta.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Ytterst tror jag nog att mitt skrivande har sin drivkraft i behovet att gestalta och bearbeta olika typer av personlig problematik. Men målet är förstås att göra det på ett sånt sätt att det når fram till, och får en betydelse också för andra.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
 • De språkligt baserade kulturformerna har en speciellt viktig roll för en minoritetskultur. De stärker identiteten och gemenskapskänslan. De verbaliserar också problematik inom kulturkretsen på ett djupare och annat plan än politik och debatt.
Vad ger dig inspiration?
 • En idé eller en tändande gnista kan faktiskt födas litet hur och var som helst. Skall jag nämna någonting mera övergripande säger jag: människor, litteratur, musik, natur.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Att kunna få nästa bok till stånd. Längre än så sträcker sig inte mina förhoppningar.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?
 • Jag har inget husdjur. Mitt förhållande till husdjur är förhållandevis svalt, även om jag har vuxit upp med hund.