MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Erik Granvik

Bild: Erik Granvik
Namn:
Erik Granvik
Född:
15.4.1917
Bosatt:
I Jakobstad
Yrke:
Lärare och författare
Utbilding:
Folkskollärarexamen 1944, medborgarskollärarkompetens 1959, yrkesskollärarkompetens 1963
Verk:
 • Lyrik
 • Emas, 1970.
 • Två göukar, 1972.
 • Vara hemma, 1974.
 • Vilka äro dessa, 1976.
 • Stadsresan, 1977.
 • Rimmat och ristat, 1979.
 • Kärlekens lov, 1981.
 • Vilket är vilket, 1985.
 • Ja roor i en ring, 1987.
 • Detta om detta, 1989.
 • Över mörkret stjärnorna, 1992.
 • Tecknat, 1997.
 • Prosa
 • Skolväsendet i Terjärv, 1960.
 • Jätkäns sång, 1987.
 • Emaserik, 1989.
 • Övrigt
 • Livet efter detta (hörspel), 1971.
 • Över mörkret (hörspel), 1972.
 • Nylands Jokkas kyrkväg (tv-film), 1976.
 • Vara hemma (tv-film), 1982.
 • Drängen Fredrik (tv-film), 1983.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Så långt jag kan minnas har jag skrivit dikt, men under min tid som lärare ägnade jag mig dessutom åt arkitektur och ritade mer än 300 hus vid sidan om lärarjobbet. När jag 1970 debuterade kom jag i fortsättningen att ägna mig helt åt mitt författarskap utöver lärarjobbet.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Erik Axel Karlfeldt, Hjalmar Gullberg, Nils Ferlin, men också Claes Andersson, Lars Huldén och Gösta Ågren.
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
 • Jag skriver när det faller mig in, ofta när jag ligger på rygg i sängen.
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Jag ser språket som ett utmärkt redskap och väger noga orden mot varandra.
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
 • Jag återkommer ofta till det folkloristiska. Jag vill gärna tala om för nutidens människa hur det var "förrivärlden".
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?