MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Kurt Högnäs

Bild: Kurt Högnäs
Namn:
Kurt Högnäs
Född:
2.2.1931
Bosatt:
I Kristinestad
Yrke:
Författare, pensionerad lektor
Utbilding:
Fil.lic.
Verk:
 • Början till liv, 1955.
 • Vindvart, 1959.
 • Glashus, 1972.
 • Italiensk svit, 1979.
 • En handfull ljus, 1981.
 • Överskridningar, 1983.
 • Nattens lökar, 1985.
 • Tunnelbana, 1987.
 • Med sorgens mod, 1989.
 • Månvass, 1992.
 • Röster från en gräns, 1995.
 • Som en sten i rymdens brunn, 1998.
 • Kontrabas till valarna, 2001.
 • Tills djupet tar mig, 2004.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Redan mycket tidigt väckte det min beundran att någon kunde skriva spännande berättelser och till och med hela böcker. Under puberteten började jag skriva av egen drift. Det rörde sig om typiska tonårsskriverier, relativt valhänta, naiva och stilmässigt osjälvständiga. På den tiden var skrivande en tämligen udda hobby. Skrivarkurser var det inte ens tal om. - Mitt egentliga författarskap grundlades under studieåren i Helsingfors i början av 1950-talet då jag kom i kontakt med unga författare såsom Inga-Britt Wik och Hans Fors vilka i mitt tycke redan då var drivna stilister. Det var en upptäckternas och den första hänförelsens tid som jag gärna tänker tillbaka på.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Det är inte lätt att peka på någon egentlig "husgud" bland de många författare jag läst och beundrat. Om någon skall lyftas fram skulle det vara poeterna Tomas Tranströmer och Werner Aspenström eller Robert Frost och Walt Whitman. Andra favoriter är de italienska diktarna Danilo Dolci och Eugenio Montale.
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Språket är A och O, inte minst inom poesin. Den mest briljanta idé förblir verkningslös om man inte helt och fullt behärskar sina uttrycksmedel. Man måste ha tålamod, våga tänka om, våga stryka och ändra. I längden, framför allt inom poesin, är sparsamhet en dygd när det gäller ordens bruk.
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
 • Man brukar ibland säga att författare ständigt skriver på samma bok, men på olika sätt och ur varierande perspektiv. Jag är medveten om att jag om och om igen återvänder till naturen i min dikt. Där finns ett pålitligt, mångskiftande och outtömligt material.
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
 • Inspiration står i första hand att hämta inom litteraturen och jag kan inte nog betona vikten av att redan tidigt bli vän med boken. Under mina studieår i Helsingfors fick jag möjlighet att stifta bekantskap med litteratur på främmande språk, vilket öppnade helt nya världar, den engelska, den tyska, den franska, och under senare år den italienska och den spanska. Jag minns också med vilken förtjusning jag i början av min studietid fördjupade mig i bland annat Juhani Aho på originalspråket. En annan stor inspirationskälla är naturen och resor i olika miljöer.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?