MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Elsa Marttila-Strandén

Bild: Elsa Marttila-Strandén
Namn:
Elsa Marttila-Strandén
Född:
1.7.1921
Bosatt:
Karleby
Yrke:
Utbilding:
Kristliga folkhögskolan Nykarleby 1937-38. Utexaminerad från Småskollärarinneseminariet i Vasa 1945. Hum. kand. 1947. Folkskollärarexamen vid Ekenäs seminarium 1948.
Verk:
 • Utgivna under namnet Elsa Marttila:
 • Den ljusnande framtid är vår. Söderströms 1943.
 • Men somt föll i god jord (ungdomsbok). Förlaget Bro 1944.
 • Svalorna flyga högt i dag (ungdomsbok). Borgå stifts ungdomsförbund 1945. (nytryckt: Förlagsandelslaget Västkusten 1999)
 • Hur skall det gå (ungdomsbok). Borgå stifts ungdomsförbund 1947.
 • Under namnet Elsa Marttila-Strandén:
 • Ljus och skugga (ungdomsbok). Kyrkans Ungdoms förlag 1954.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • Jag älskade böcker redan när jag var knähög. Jag kommer från ett finsktalande hem och är född i Kelviå. Efter att min pappa dött, flyttade min mamma tillbaka till sin hemstad Karleby när jag var fyra år. Jag började i en svensk skola och hade en modersmålslärare från Åland som jag beundrade. Jag lyssnade på hur han pratade och tog efter, jag ville inte prata dialekt. - I min ungdom hade jag en god väninna som jag samtalade med och utgående från de här samtalen började jag skriva min första bok. Till att börja med vågade jag inte ge ut boken jag skrivit, men när jag sedan skickade in den till förlagen blev den genast antagen. - Mina böcker har gått i flera upplagor och någon av dem har också kommit ut i Sverige. Jag har också skrivit för Eos, Österbottningen och olika religiösa tidningar. Jag skrev mina böcker för hand och min man renskrev så gott som alla av dem på maskin.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Selma Lagerlöf. Som barn läste jag igenom skolbiblioteket och jag lånade också böcker på biblioteket i staden. Innan jag blev lärare jobbade jag som sömmerska och hade tid att läsa på fritiden. Jag har också försökt följa med de unga författarna och så har jag läst finsk litteratur.
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
 • Jag skrev när jag kände att jag ville skriva. Ofta blev det på kvällar och nätter.
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Jag älskar både finskan och svenskan. Finskan är ett så vackert språk även om många tycker det är svårt med alla ändelser. I svenskan tar man in för mycket småord. Jag tycker man borde hålla språket vackrare.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Jag ville två saker. Å ena sidan ville jag få betalt för böckerna. Jag gick inte på förlust med dem, även om jag inte har levat stort. Å andra sidan ville jag få utlopp för min önskan att skriva. Efter att jag gav ut min första bok fick jag hålla föredrag och tala på olika ställen och det tyckte jag om.
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
 • Religionen. Jag växte ju upp under Marina Åkerbloms tider. Det var en kamp i Karleby på den tiden. Någon har berättat att jag, när jag var liten, stod vid Karleby kyrka och frågade: Är ni frälst?, Är ni frälst? Det var det enda jag kunde säga på svenska på den tiden. Man måste stå för sina åsikter och inte tunna ut dem. Jag försökte ha förståelse för människor i mina böcker, kanske mer örståelse än vad jag har nu..
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
 • Alltihop. Blommor och blader. Väder och vind. Jag går ut, solen skiner, att simma. Människor - att njuta av och lida av, och gräla med.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?
 • Åh, jag älskar dem! Jag har haft hund och den var väldigt älskad av mig. Jag är inte osams med världen och djuren.