MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Metha Waselius

Bild: Metha Waselius
Namn:
Metha Waselius
Född:
25.6.1954
Bosatt:
Är tillbaka i Vasa efter större och mindre städer.
Yrke:
Utbilding:
Utbildad kläddesigner och bildkonstnär.
Verk:
  • Har två mötts här och gått (dikter). Författarnas andelslag 1996.
  • Ett slag av tolv (dikter). Författarnas andelslag 1998.
  • En kvart, en kvint, ett sekel (dikter). Författarnas andelslag 2001.
  • Se inte så barfota på oss (dikter). Författarnas andelslag 2003.
  • Medverkar i antologin "Sitta på tak" (Författarnas andelslag, 2000).
  • Medverkar också med dikter i antologin "Och skogen blir en orgel" (Schildts, 2003).

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?