MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Maria Isabel Alander

Bild: Maria Isabel Alander
Namn:
Maria Isabel Alander
Född:
2.8.1967
Bosatt:
Stockholm
Yrke:
Utbilding:
Student vid Katedralskolan i Åbo 1986. Studier vid Teaterhögskolan i Helsingfors 1987-88.
Verk:
 • Dans i svart klänning (kortroman). Söderströms 1989.
 • Rymden står i brand, rymden står i blom! (dikter). Söderströms 1991.
 • Vit skugga (noveller). Söderströms 1992.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
 • När blir man författare? Själv är jag inte säker på att jag är det än eller att jag någonsin blir det. När jag var barn och tonåring och man ställde mig frågan om vad jag skulle bli som stor - jag tyckte om att skriva uppsats i skolan - svarade jag att det sista jag skulle bli var författare. Förmodligen för att mina föräldrar hade det som yrke. - Att jag sedan trots allt började skriva var en följd av ett brustet hjärta och viss tillgång till språket. Att det skulle bli en bok hade jag inte en tanke på. Kanske är författare något man är, något man föds till, om man så bara skriver en tunn bok under sin levnadstid? Eller kanske är det något man aldrig blir, trots att man ägnat sitt liv åt att skriva? En högst subjektiv iakttagelse och slutsats, som jag dock tycker mig ha sett exempel på.
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
 • Det finns åtskilliga författare jag beundrar, av lika många anledningar. Det kan handla om stilen, språket, innehållet eller författaren själv. Jag är stor beundrare av Lars Norén (hans dramatik), Joyce Carol Oates, Samuel Beckett, för att nämna några.
För vem skriver du?
 • I första hand skriver jag av rent egoistiska skäl sprungna ur inspiration, och på så vis är svaret mig själv. Samtidigt tror jag mig skriva minst lika mycket för romanfigurernas skull; för att låta dem komma till tals. Ofta är jag själv nyfiken på dem; vilka är de, vad tycker jag om dem, vad är deras historia?
Hur arbetar du som författare?
 • I perioder, beroende på inspiration. Eftersom jag inte betraktar mig som författare anser jag mig kunna unna mig detta. Det kan gå år då jag inte skriver en rad. När det väl sker är det under en intensiv tidsrymd då jag inte ägnar mig åt något annat. När inspirationen klingar av har, i bästa fall, en berättelse blivit till. Ingen annan läser en rad av det jag skrivit förrän jag sänder det till förlaget, som antingen godtar eller refuserar det.
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
 • Det är samtidigt både anspråksfullt och anspråkslöst.
Vad vill du med ditt författarskap?
 • Ge mina romanfigurer en röst och en plats kanske?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
 • Det har påståtts att jag, i samtliga böcker, återkommer till tillvarons skuggsidor och dess individer, att jag tar upp destruktivitet, tillflyktsmetoder, som t.ex. missbruk av olika slag. - Själv tycker jag att jag beskriver vanliga människor; vanliga ovanliga. Människor som varken är lyckliga eller olyckliga, däremot kanske ibland drabbade av en akut oförmåga att leva?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
 • Litteraturen har alltid betydelse, inte minst i minoritetssammanhang där den kan stärka identitetskänslan. Det är inte utan glädje och stolthet jag omnämner Tove Janssons finlandssvenskhet.
Vad ger dig inspiration?
 • När jag är inne i en period av skrivande känns alla sinnen mer skärpta, det mesta kan ge inspiration; ljud, synintryck, minnen; nuet. Rent allmänt bör film, teater, litteratur och musik nämnas.
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Att skriva en hyfsat bra bok.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?
 • Speciellt. Jag älskar djur. Jag hade förmånen att få ha husdjur under hela min uppväxttid, vilket jag än idag känner tacksamhet över till mina föräldrar. Ibland känner jag större samhörighet med djur än med människor. - Inom en inte alltför avlägsen framtid hoppas jag bo på landet och ha flera katter, hundar och hästar. Jag skulle också gärna en dag kunna ha möjlighet att ge hemvist åt övergivna djur.